Artikel
10

Archief: De schimmige transacties van Bram en Geert

Moszko zit in de problemen. De topadvocaat zou zich nogal makkelijk in harde contanten hebben laten betalen. Dat is an s...

Moszko zit in de problemen. De topadvocaat zou zich nogal makkelijk in harde contanten hebben laten betalen. Dat is an sich geen probleem, ware het niet dat advocaten in Nederland verplicht zijn betalingen in cash te melden bij zowel de KLPD als de deken van advocaten. En dat heeft Bram dus niet gedaan. Germ Kemper, de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, vroeg afgelopen dinsdag om de schorsing van Bram Moszkowicz.

In juli van dit jaar schreef Vincent Verweij het artikel 'Handje contantje'; een achtergrondverhaal over de schimmige transacties tussen Geert Wilders en Bram Moszkowicz. Dit verhaal is nu in zijn volledigheid HIER online op NieuweRevu.nl te lezen.

Handje contantje

De schimmige transacties van Bram en Geert

door Vincent Verweij beeld door ANP

Bram Moszkowicz moet zich voor de tuchtrechter verantwoorden voor het aannemen van grote hoeveelheden cash van cliënten. Volgens Hero Brinkman kreeg de advocaat tonnen contant geld uit Amerika, als honorarium voor de strafzaak tegen Wilders. De strafpleiter ontkent. Maar waar zijn dan die honderdduizenden dollars gebleven? Als ze via Wilders’ privérekening zijn doorgesluisd naar Moszkowicz, heeft de PVV-leider een groot probleem. Waarom is het witwas-alarm niet afgegaan?

Het was een heftig weekje voor Geert Wilders. De Tweede Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven hingen de vuile was buiten en stapten uit de fractie. Op dezelfde dag kreeg Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz te horen dat hij binnenkort voor de tuchtrechter moet verschijnen wegens het aanpakken van stapels contante eurobiljetten, zonder dat te melden. Die laatste affaire raakt ook Wilders. Politiek, financieel en fiscaal. Moszkowicz was de afgelopen jaren in verschillende zaken de advocaat van Wilders. Onlangs voerde hij een kort geding namens Wilders tegen de Staat over de Nederlandse medewerking aan het Europese noodfonds. Vorig jaar verdedigde Moszkowicz de PVV-leider tijdens het grote smaadproces, waarbij Wilders zich moest verantwoorden voor kwetsende uitspraken die hij over moslims had gedaan. Een langdurig proces waaraan Moszkowicz honderden uren werk heeft gehad. Met het tarief van iemand als Moszkowicz (zo’n 700 euro per uur) praat je dan als snel over tonnen aan honorarium. Vorige week bracht ex-PVV’er Hero Brinkman in het NRC naar buiten dat er honderdduizenden dollars aan cash geld arriveerden uit Amerika, die als giften waren gestuurd. Op een gegeven moment zou er een koffer met 75.000 dollar aan contanten binnen zijn gekomen. ‘Ik kan bevestigen wat Geert Wilders aan mij heeft verteld over die koffer. Er zijn tonnen uit Amerika gekomen,’ aldus Brinkman. Het Kamerlid vroeg waar ze voor bedoeld waren. ‘Geert zei: waar dacht je dat ik Moszkowicz van kon betalen?’ De onthulling van Brinkman roept tal van vragen op. Was het zwart geld, dat buiten de boeken bleef? En gingen de koffers met dollars linea recta naar Moszkowicz’ kantoor aan de Herengracht? Brinkman bevestigt dat aan Nieuwe Revu: ‘Geert zei dat er vanuit Amerika cash geld was gestuurd, rechtstreeks naar Moszkowicz als dank voor bewezen diensten. Die koffer ging niet eerst langs Den Haag.’

Six figure number Wilders bezocht de VS in 2009 om zijn film Fitna te laten zien en lezingen te geven. Medestanders van Wilders organiseerden fundraising dinners en op rechtse websites in Amerika (met klinkende namen als Jihad Watch en Children of Jewish Holocaust Survivors) verschenen buttons die verwezen naar het Paypal-account van Wilders, dat weer gekoppeld is aan zijn e-mailadres in de Tweede Kamer. De PVV-voorman bezocht de VS meerdere malen en hield toespraken tijdens diners waarvoor grif betaald werd. Maar de Amerikaanse donaties namen – volgens Wilders’ Amerikaanse fondsenwerver Daniel Pipes – een hoge vlucht in 2010 toen duidelijk werd dat Wilders zich voor de rechter moest verantwoorden voor zijn uitspraken over de islam. Zo werd er op een avond van het David Horowitz Centre volgens het jaarverslag van het Centre alleen al 75.449 dollar opgehaald. Nieuwe Revu sprak vorig jaar de man die in Amerika geldt als Wilders’ belangrijkste fondsenwerver: Daniel Pipes, directeur van Middle East Forum, een conservatieve denktank over het Midden-Oosten. Pipes vertelde Wilders een aantal keer ontmoet te hebben, in de VS, Israël en Nederland en hem als een belangrijk Europees politicus te zien. Pipes toonde zich in het gesprek vooral erg boos over het smaadproces tegen Wilders en zei daarvoor een legal defense fund op te hebben gezet. Hij vertelde dat er ‘substantiële bedragen’ waren opgehaald bij zakenmensen die anoniem wensten te blijven en sprak over een ‘six figure number’, waarmee hij bevestigde dat er tonnen uit Amerika kwamen. Het geld was uitdrukkelijk niet bedoeld voor de politieke activiteiten van de PVV, maar voor de verdediging van Wilders in het smaadproces, zo verzekerde Pipes ons.

Privévoordeel Dat maakt de betalingen riskant voor Wilders. Het geld mag namelijk terechtkomen op de PVV-rekening omdat hij dan het risico loopt beschuldigd te worden van het onjuist gebruiken van partijgelden. Normaal gesproken worden donaties aan de PVV geboekt op de rekening van de Stichting Vrienden van de PVV. Dat is het officiële vehikel dat Wilders heeft opgericht om geld van gulle gevers in te zamelen. Wilders is voorzitter van de stichting, penningmeester is Kamerlid Raymond de Roon en secretaris is Hero Brinkman. Bij een boekencontrole van de stichting bleek echter dat er vrijwel geen geld in kas was. Dat vertelde Hero Brinkman die om de controle had gevraagd. De stichting had nauwelijks donaties ontvangen en er waren zeker geen tonnen aan dollars op de rekening bijgeschreven. Het verhaal van Brinkman snijdt houdt. Een tipgever van Nieuwe Revu, werkzaam bij de Belastingdienst, heeft nagekeken wat er in 2010, toen de meeste giften uit Amerika binnenkwamen, bekend was van de PVV-stichting bij de fiscus. Stichting Vrienden van de PVV kwam voor in de computersystemen van de Belastingdienst, had een fiscaal nummer, maar deed geen aangifte en betaalde geen belasting. In het jargon was de partij fiscaal ‘inactief’ voor zowel omzetbelasting als loonbelasting. Wilders had die financiering van de rechtszaak ook niet mogen hanteren. Fiscalist Cees van Houte, gespecialiseerd in de belastingregels rondom stichtingen: ‘Het betalen van Moszkowicz via de Stichting Vrienden van de PVV zou een ongeoorloofde privé-bevoordeling van Wilders zijn, want niet de stichting, maar hij persoonlijk was gedaagd in het smaadproces.’

Moszkowicz ontkent Alles duidt er dus op dat de Paypal-donaties en de Amerikaanse groene briefjes niet op de rekening van de stichting zijn bijgeschreven en dat Moszkowicz niet betaald werd door de stichting. Als de Stichting Vrienden van de PVV Moszkowicz niet heeft betaald, wie dan heeft hem dan wel betaald, en hoe? We vragen opheldering aan Bram Moszkowicz en krijgen een snelle, maar korte en cryptische reactie via de mail: ‘Zo er al betalingen in de zaak Wilders zijn gedaan, is dat uitsluitend per bank gebeurd.’ Moszkowicz ontkent dus cash te hebben ontvangen uit Amerika. Dat is opmerkelijk. Want het is zeker is dat er donaties uit Amerika zijn geweest die bedoeld waren voor juridische procedures en meerdere bronnen bevestigen dat het om tonnen ging, waaronder cash geld. De volgende conclusie lijkt gerechtvaardigd. Ofwel Moszkowicz werd rechtstreeks vanuit Amerika betaald, zoals Hero Brinkman beweert. Ofwel Wilders heeft zelf de dollars ontvangen en heeft die eerst bij de bank gestort op zijn particuliere rekening om vervolgens de facturen van Moszkowicz te voldoen. In het laatste geval had er een alarmbel moeten rinkelen bij de Financial Intelligence Unit van het Korps Landelijke Politiediensten, een afdeling van de KLPD die is ingesteld om witwassen te voorkomen. Banken zijn verplicht om verdachte of ongebruikelijke transacties te melden. Cash stortingen van meer dan 15.000 euro gelden automatisch als ongebruikelijk, bedragen van enkele tonnen leiden bijna per definitie tot nader onderzoek.

Drugsdeals Zo roepen de transacties van Wilders allerlei interessante vragen op die verantwoordelijk minister Opstelten zou kunnen beantwoorden. Is er onderzoek door de KLPD gedaan naar Wilders? En wat heeft dat opgeleverd? Als er geen onderzoek is gedaan, wie heeft dan opdracht gegeven om deze zaak te laten rusten? Zoals gebruikelijk wil de KLPD niet ingaan op individuele gevallen. Koffers met zulke grote hoeveelheden contant geld zien de opsporingsautoriteiten normaal gesproken alleen bij drugsdeals. Ze vormen dan doorgaans voldoende aanleiding voor strafrechtelijk en fiscaal recherchewerk. Maar we zijn benieuwd of verantwoordelijk bewindslieden Frans Weekers en Ivo Opstelten (beiden VVD) het aandurven om in verkiezingstijd zo’n politiek gevoelig onderzoek naar Wilders te autoriseren.

PC Hooftstraat Voor alle duidelijkheid: Bram Moszkowicz wordt er dit keer niet van verdacht de belasting te hebben ontdoken. Volgens de deken van advocaten zijn er geen aanwijzingen gevonden dat hij het cash geld verzweeg als inkomsten bij de Belastingdienst. Kennelijk heeft Moszkowicz zijn lesje geleerd, want tussen 2003 en 2006 ontdook hij wel degelijk de belasting. Moszko pakte grote pakken met biljetten aan van zijn criminele clientèle, ging dineren in Le Garage en shoppen in de PC Hooftstraat, waar hij dure sieraden en kleding kocht. Om bonnetjes vroeg hij niet en zo ontdook hij 1 miljoen euro aan belasting. De Belastingdienst legde hem een boete en een naheffing op. Om er zeker van te zijn dat die ook betaald werd nam de fiscus een hypotheek op zijn kantoorpand aan de Herengracht. Sindsdien meldt Moszkowicz de cash transacties kennelijk netjes op zijn aangiftebiljet. Toch is hij opnieuw in conflict met de autoriteiten gekomen. Het probleem van Moszkowicz is dat hij de contante betalingen weliswaar achteraf bij de fiscus verantwoordt, maar verzuimt ze tijdig bij de controle-instanties (de deken van advocaten en de KLPD) te melden, terwijl hij daar wel toe verplicht is. Of het bij cliënt Wilders allemaal volgens de regels is gegaan, is ook de vraag. Moszkowicz mag in september bij de rechter uitleggen waarom hij de cash-ontvangsten niet heeft gemeld. Hij heeft inmiddels erkend dat hij grote cash bedragen aannam, iets dat volgens de strafpleiter ‘heel gebruikelijk’ is in de advocatuur. Maar niet alleen banken, ook advocaten zijn meldingsplichtig. Moszkowicz had de contante bedragen die hij van criminelen ontving, moeten melden volgens de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Door dat niet te doen, riskeert hij een boete van maximaal 4 miljoen euro wegens het overtreden van de WWFT en kan hij van het tableau worden geschrapt. Een beroepsverbod dus.

Onzichtbaar geld De PVV heeft als enige politieke partij in de Tweede Kamer niet de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd bij de Belastingdienst. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de belasting, wat het voor politieke partijen makkelijker maakt om donateurs te werven. Een voorwaarde voor een ANBI is verplichte inzage in de administratie. En dat wil de PVV absoluut niet. Geheimhouding van de partijfinanciering is belangrijker dan de bonus die ze aan donateurs kunnen bieden. Onlangs nam de Tweede Kamer een wet aan die de transparantie van partijfinanciering regelt. Giften boven de 4500 euro moeten voortaan gemeld worden. De PVV heeft zich altijd fel verzet tegen openbaarheid van partijfinanciering. Hero Brinkman zei destijds namens de PVV in de Kamer: ‘Of Truus van drie hoog achter ons 5000 euro wil schenken, gaat u geen bal aan.’ Volgens Brinkman willen mensen niet bekend staan als PVV-donateur, omdat de partij door sommigen als ‘extreem-rechts’ en ‘fascistisch’ wordt aangeduid. Inmiddels is Brinkman uit de PVV gestapt. Wat vindt hij nu? ‘Ik ben voor volledige openbaarheid. Amerikanen zien sponsoring van politieke partijen als iets doodnormaals, maar ze verwachten er wel iets voor terug. Dat is niet goed, daarom steun ik de wet die nu is aangenomen.’ Volgens PvdA-kamerlid Pierre Heijnen is het door de nieuwe wet snel afgelopen met de duistere deals van Wilders: ‘Het deugt absoluut niet, koffers met geld in de achterkamertjes, daar moet je ver van blijven. Je wekt de indruk dat je je opvattingen laat beïnvloeden door gevers. Dat is politiek die te koop is.’

We hebben Geert Wilders per mail vragen gesteld over de kwesties in dit artikel, maar bij het ter perse gaan van de editie met dit artikel had hij daarop nog niet gereageerd.

Gerelateerd nieuws