Door: Leon Verdonschot
Columns
3

Beste Johanneke Liemburg (COLUMN)

Beste Johanneke Liemburg, U bent burgemeester van het plaatsje Littenseradiel, in Friesland. Afgelopen week maakte het A...

Beste Johanneke Liemburg, U bent burgemeester van het plaatsje Littenseradiel, in Friesland. Afgelopen week maakte het Algemeen Dagblad bekend welke de meest en de minst veilige gemeenten van Nederland zijn. Ik verdeel zelf mijn leven tussen Amsterdam en Maastricht. Dat bleken de nummers 1 en 2 op de lijst van Nederlands onveilige steden te zijn. Ik heb zelf nooit het idee gehad dat ik op en neer pendel tussen het Nederlandse Rio en Mexico City, maar op basis van de droge cijfers is dat dus wel het geval. Ik zal vanaf nu iets vaker over mijn schouder kijken.

U daarentegen bent de baas van de meest véilige gemeente van het land.

Het aantal overvallen in Littenseradiel vorig jaar: nul.

Het aantal straatroven in Littenseradiel vorig jaar: nul.

Het aantal zakkenrollen, verkrachtingen, huisvredebreuken, boetes wegens wapenbezit in Littenseradiel vorig jaar: nul.

Ik kan u feliciteren. Bij deze.

Maar ik word er ook achterdochtig van. Als er bij u niemand overvalt, straatrooft of zakkenrolt, dan kan zou dat kunnen betekenen dat er in Littenseradiel geen mensen met een criminele inborst wonen. Lijkt me sterk. Laten we ervan uitgaan dat het percentage criminelen in uw gemeente even groot is als in de rest van het land. Het percentage inwoners van Nederland dat verdacht is van een misdrijf, schommelt altijd rond de 1,5 procent. Onder mannen is het veel hoger dan onder vrouwen, onder niet-westerse allochtonen veel hoger dan onder autochtonen. Maar laten we gewoon die 1,5 procent even aanhouden, voor het gemak. U heeft 10.929 inwoners. Dus puur statistisch zouden er 164 criminelen in uw gemeente moeten wonen. Die overvallen kennelijk nooit, doen niet aan straatroven, rollen nooit zakken.

Wat doen ze dan wél? In welke geheime kelder komen ze met z’n 164’en bij elkaar en doen ze wat het daglicht niet kan verdragen, en de statistieken nooit haalt? Zelfs bij vernielingen scoort u nul. Er wordt een heel jaar lang níets gesloopt bij u? Zelfs geen verkeersbord, geen flitspaal? Of nee wacht, die hééft u natuurlijk helemaal niet; niemand rijdt toch te hard.

Of zijn die 164 criminelen van u wel degelijk crimineel, maar dan ergens anders? Rijden ze keurig met 30 kilometer per uur naar Wommels, Winsum of Jorwert om daar al kopschoppend en tasjesrovend door het centrum te trekken, terwijl hun auto zonder parkeerticket op het marktplein staat? Of zijn hun intimidatiepogingen dermate beangstigend dat er bij u wel degelijk massaal delicten plaatsvinden, maar geen inwoner van Littenseradiel aangifte durft te doen?

Of is er bij u wellicht zoveel te doen, dat mensen niet eens de tíjd vinden om crimineel te worden? Heeft bij u iedere jongere alle drie de W’s die hem het criminele pad afhouden: Woning, Werk en Wijf (Went, Amt en Femke)?

In uw gemeenteraad zitten maar vier partijen: het CDA, de VVD, de Friese Nationale Partij en een partij die ‘SAM’ heet, en waar zowel GroenLinks, de PvdA als D66 in meedoen. U heeft maar twee wethouders. Is dat dan de oplossing? Wordt Nederland veiliger met minder partijen en minder ministers?

U begrijpt: u plaatst de rest van het land voor een raadsel. In Amsterdam hebben we een top 600 van de meest criminele jongeren, u heeft er niet eens zés. In Rotterdam hebben ze geëxperimenteerd met zero tolerance, u heeft zero crime.

Het moet een droombaan zijn, burgemeester van een criminaliteitloze gemeente. Alhoewel: ik durf het bijna niet te vragen, maar is het niet ook beetje sáái?

Groet,

Leon Verdonschot

Leon Verdonschot is een journalist, presentator, schrijver, radiomaker en columnist. Elke week staat hij met een column in Nieuwe Revu. Volg hem ook op Twitter via @LeonVerdonschot.

Gerelateerd nieuws