'Nu Forum voor Democratie de grootste is, is de morele paniek compleet'

Columnist Bart Nijman smult ervan. 'Want nog steeds zien pers, policor en partijkartel de betonplaat voor hun eigen porem niet.'

Bart Nijman

Sinds de laatste PS-verkiezingen zijn er twee referenda gehouden en genegeerd. Daarna is het controlemiddel van de burger afgepakt. De Europese Unie drong verder achter de vaderlandse voordeur. In haar kielzog: een toenemende stroom niet-gewortelde gelegenheidswerkers uit de arme delen van EU alsook een oncontroleerbare migrantenstroom vol vluchtelingen, gelukszoekers en economische opportunisten uit Afrika en het Midden-Oosten.

Door hun ietwat overmoedige onthaal in de verzorgingsstaat door de zittende politiek, met voorrang op huizen uit de sociale sector en een pinpas voor de Sociale Verzekeringsbank, leggen al die nieuwe buren een grote druk op de inschikkelijkheid van de autochtone bevolking, temeer nu het asielsysteem niet in staat blijkt om, geholpen door ideologisch gedreven asieladvocaten, de rotte appels terug naar de mand van herkomst te sturen. 

Plotseling verrees daar ook nog die kerk voor het klimaat, waaruit potsierlijke preken opstegen over miljarden kostende klimaatmaatregelen die ver achter de komma voor marginale afkoeling der aarde moeten zorgen, terwijl woorden van morele hel en sociale verdoemenis donderen tegen ‘klimaatontkenners’ die het wagen hun erfzonde te verwerpen en weigeren deze nieuwe religie te omarmen. 

Toch kwam het klimaatakkoord, en wordt de torenhoge aflaat alsnog opgeëist via de energierekening van gezinnen die hun koopkracht achter zagen blijven op de beloftes. Of het volk ook nog even de gaskraan wil sluiten en een warmtepomp wil installeren, alstublieft. En gaarne geen vliegvakanties meer.

Ook Brexit werd een feit, evenals Donald Trump, en de mainstream media – met name de NPO en de twee enorme uitgeefhuizen waar bijna alle kranten tegenwoordig onder vallen – hebben nooit één poging gedaan om dat ‘vreselijke populisme’ eerlijk te duiden. 

Het is allemaal de schuld van het domme stemvolk, misleid door rattenvangers en racisten, die blank nationalisme ophitsen en alle blaam bij ‘de buitenlanders’ leggen. Islamkritiek is ‘xenofobie’, EU-scepsis wordt uitgelegd als een oorlogswens en alle alternatieve opvattingen zijn ‘fake news’ en ‘Russische beïnvloeding’ door ‘trollenlegers’ op sociale media. 

Daarom krijgt de burger meer censuur, minder internetvrijheid, een sleepnet over de privacy en een adellijke feeks in een ivoren toren die nepnieuws gaat bestrijden, maar zelf de democratische inspraak lachend van de kiezer afpakt.

En nu is Forum voor Democratie dus van nul naar allergrootste geknald, is de morele paniek bij pers, policor en partijkartel compleet en zien ze nog steeds de betonplaat voor hun eigen porem niet. Sorry, maar ik smul.