Leon Verdonschot

'GroenLinks is gegijzeld door het plotseling positivo-virus van Jesse Klaver'

Open brief van columnist Leon Verdonschot aan GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver.

Leon Verdonschot

Beste Jesse Klaver,

Politiek is strijd. Strijd om ideeën, eerst en vooral. En strijd om macht, om die ideeën uit te voeren. Tijdens de Algemene Beschouwingen meldde je dat je tijdens het reces, ik geloof ergens terwijl je je kinderen voorlas, tot het inzicht was gekomen dat het afgelopen moet zijn met ‘scorebordpolitiek’, een term die vooral klonk alsof ie uit een brainstorm was geboren.

‘Ik heb een besluit genomen,’ waren je inleidende woorden, ‘I have a dream,’ was immers al vergeven. Sommige mensen, onder wie de fractievoorzitter van het CDA, schoten bijna vol van je voornemen tot het ‘stappen uit de mal’ van ‘politieke spelletjes’. Ik dacht zelf vooral: zie je, te veel vrije tijd is echt voor niemand goed.

Wat je eigen ‘minder, minder’-variant nu precies in de praktijk gaat inhouden, is inmiddels duidelijk: GroenLinks gaat alle begrotingen van het kabinet steunen. Of er nu wel of geen extra geld tegen het lerarentekort komt: GL stemt voor de onderwijsbegroting. Wel of geen verkleining van de veestapel: GL stemt voor de landbouwbegroting. Wel of geen extra geld voor de politie: GL stemt voor de justitiebegroting.

Het is een misverstand dat je in de regering moet zitten om iets te kunnen veranderen. Dat kan ook in de oppositie, zeker bij een kabinet dat niet kan rekenen op een ruime meerderheid, of zelfs op helemaal geen. Een kwestie van toezeggingen afdwingen in ruil voor steun. Van moties indienen om begrotingen te wijzigen, en steun voor die begroting laten afhangen van steun voor die moties. Zo kun je iets voor elkaar krijgen, voor leraren, agenten of verplegers.

Of je noemt dat opeens een ‘spelletje’, waar je je na een kennelijk moment van dieper inzicht te goed voor voelt, en je noemt het proberen te verwezenlijken van je eigen idealen opeens ‘scorebordpolitiek’. Je hebt niet alleen je eigen wapens uit handen geslagen, maar ook die van de andere oppositiepartijen, want het kabinet weet nu dat ze sowieso kunnen rekenen op een meerderheid, dankzij de nuttige idioten van GroenLinks, gegijzeld als die zijn door het plotseling positivo-virus van hun leider.

In interviews ging je afgelopen dagen uitleggen wat wij volgens jou allemaal verkeerd begrepen hadden, om daarin te bevestigen dat we het juist hadden begrepen: de partij die voortkomt uit vier politieke partijen die het woord ‘strijd’ juist op hun borst hadden getatoeëerd, speelt nu het keurigste jongetje van Den Haag, hopend op een aai over zijn brave bol van de macht.