Luuk Koelman

Een koninklijke chat met ChatGPT

‘Stip de torenhoge inflatie aan. Hoe ik meeleef met alle Nederlanders die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Breng het positief. Kernwoord: dankbaarheid’

Luuk Koelman

Vraag me niet hoe, maar via via kreeg ik de transcriptie in handen van een chat die onze koning voerde met de kunstmatig intelligente chatbot ChatGPT.

WA: Schrijf de eerste regel van mijn kersttoespraak.

Chatgpt: Kerst is een feest van verzoening, warmte en gastvrijheid.

WA: Mooi. Voeg snufje woningnood toe, want daar ging het over in 2022. Chatgpt: Gastvrijheid die Maria, hoogzwanger van het kindje Jezus, en haar man Jozef werd onthouden. Het was de herbergier die hun onderdak weigerde en terug de straat op stuurde. Ja, alle herbergen waren vol.

WA: Prachtig. Borduur hierop voort. Leg een link met het heden. Reflecteer op het huidige kabinetsbeleid.

Chatgpt: Maar wat had de herbergier dan moeten doen? Jan en alleman binnenlaten, zijn koelkast wagenwijd openzetten? De aanzuigende werking zou enorm zijn geweest. Binnen de kortste keren zou een vloedgolf van gelukzoekers zich toegang hebben verschaft tot zijn herberg. Nee, de herbergier was niet hardvochtig, hij kón simpelweg niet anders.

WA: Eh, nee. Meer kerststemming graag. Schrijf iets over de drie wijzen uit het oosten en leg daarbij link met het heden. Bemoedigende woorden, zodat doorsnee Nederlanders zich weer onderling verbonden voelen.

Chatgpt: De drie wijzen uit het oosten betraden de stal waarin het kindje Jezus lag. Ze knielden en schonken de Heiland goud, wierook en mirre. Maar dat was toen. Want denk maar niet dat mensen die vandaag de dag uit het oosten komen, presentjes voor ons meenemen. Liever eisen ze op hoge toon een uitkering, een woning en het recht om iedere vrouw te mogen bepotelen. Gelukkig staan we samen sterk.

WA: Skip dat! Doe maar iets moois over het kindeke Jezus. Steek daarbij iedereen die kerst doorbrengt in een koud huis een hart onder de riem. Chatgpt: En zo geschiedde dat het kindje Jezus in een stal ter wereld kwam. Een weerloos wezentje als teken van hoop. Maria en Jozef legden Hem liefdevol in het zachte stro van een kribbe, dus zo slecht had Hij het nu ook weer niet. Dat is wat het kerstevangelie ons leert: Maria en Jozef vonden geluk in een koude, tochtige stal. Want de warmte zat in hun hart. Wellicht iets om over na te denken.

WA: Delete! Stip in één alinea de torenhoge inflatie aan. Hoe ik meeleef met alle Nederlanders die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Breng het positief. Kernwoord: dankbaarheid.

Chatgpt: Het is pijnlijk dat steeds meer Nederlanders moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen en energierekening. Maar hoe beleeft ú deze kerst? Probeer de lichtpuntjes te blijven zien. Zelf ben ik bijvoorbeeld dankbaar voor de bijna 2 miljoen euro inflatiecorrectie die mij het afgelopen jaar ten deel viel.

WA: Delete dat direct! Doe alleen maar de laatste zin van de kersttoespraak, met daarboven veel witregels. Schrijven Mark en zijn legertje ambtenaren de rest wel.

Chatgpt: Ik wens u allen – waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend kerstfeest. ✖