'Logica en anti-vaccinatiegekkies, het is een moeizame combinatie'

Columnist Leon Verdonschot breekt een lans vóór discriminatie: 'wie zijn eigen kinderen en die van anderen met opzet in gevaar brengt, verdient een ongelijke behandeling'.

Leon Verdonschot

Beste kinderdagverblijf Berend Botje,

Proficiat. Jullie zijn het eerste kinderdagverblijf in Nederland dat openlijk een streep in het zand trekt: niet-gevaccineerde kinderen komen er bij jullie niet meer in.

Ik heb zelf een hond. Als ik op vakantie ga en mijn hond onder wil brengen in een dierenpension, moet ik papieren overhandigen waaruit blijkt dat mijn hond haar inentingen heeft ontvangen. Kan ik dat niet, dan wordt mijn hond de toegang geweigerd, omdat ze de gezondheid van andere honden in gevaar kan brengen. Het is van een onwrikbare logica. Maar ja. Logica en anti-vaccinatiegekkies, dat is een moeizame combinatie. Ik was benieuwd hoe deze nieuwe zuil van luidruchtige complotdenkers zou omgaan met de eerste contouren van het einde van het vrijblijvende gedoogbeleid waartegen ze met hun waanzin aan hebben kunnen leunen.

Zolang het aandeel gevaccineerde kinderen op bijvoorbeeld een kinderdagverblijf heel hoog is, kunnen de ongevaccineerde kinderen weinig kwaad aanrichten. Sterker: dan genieten ze eigenlijk beschermingen dankzij de kinderen die wél gewoon gevaccineerd zijn. In die zin zijn anti-vaccinatiegekkies asociaal op werkelijk alle mogelijke manieren: ze zijn bereid hun eigen kinderen gevaar te laten lopen, evenals de kinderen van anderen, maar profiteren ondertussen wel van ouders die wél de wetenschap hoger aanslaan dan de top 10 van achterlijkste Google-resultaten. Als je zo graag de verzetsheld tegen de ratio wil uithangen, zul je de consequenties ook wel aanvaarden.

Maar uiteraard: nee. Ik las in de Volkskrant een verbijsterend interview met een van hen: de 34-jarige Tanja Hannewijk. Moeder van drie niet-ingeënte kinderen, die ze dus moedwillig kans heeft laten lopen op onder meer kinkhoest en pneumokokkenziekte. Beroep van Tanja: lifestylecoach. Het nadeel van vrije beroepen: iedere gek kan een titel claimen. Tanja voelt zich ‘gediscrimineerd’. Als je dat definieert als ‘het ongelijk behandelen van een bepaalde groep mensen’, heeft ze natuurlijk gelijk. Het is ook meteen het bewijs dat niet álle discriminatie onterecht is: wie zijn eigen kinderen en die van anderen met opzet in gevaar brengt, verdient een ongelijke behandeling.

Publiciste Roxane van Iperen wees er afgelopen week op dat het bashen van anti-vaccinatiegekkies ze niet op andere gedachten zal brengen. Dat klopt ongetwijfeld. Wat vast ook klopt: niéts zal ze nog op andere gedachten brengen. Toen het programma van Robert Jensen onlangs werd stopgezet omdat die stille meerderheid namens wie hij altijd het woord voerde niet naar hem bleek te kijken, las ik berichten van mensen die ervan overtuigd waren dat de kijkcijferkastjes werden gesaboteerd door de publieke omroepen.

Sommige mensen hebben zich zo verschanst in hun eigen, van iedere wetenschappelijk fundament gespeende gelijk, dat ze verloren zijn voor de rede. Die zijn mogelijk niet meer te redden. Hun medemensen wél, door ze te beschermen tegen deze redelozen. Desnoods door die te discrimineren.