'Klimaatsceptici, ik vind dat een beetje domme mensen'

Columnist Jerry Hormone maakt zich druk over het klimaat.

'Klimaatsceptici, ik vind dat een beetje domme mensen'

Klimaatsceptici, ik vind dat een beetje domme mensen. 99% van alle wetenschappers met verstand van zaken is het erover eens: door de grote hoeveelheden CO2 en andere broeikasgassen die we met z’n allen de atmosfeer in pompen, zullen temperaturen stijgen, ijskappen smelten, zeespiegels rijzen, vruchtbare gronden verwoestijnen en eigenlijk zo’n beetje de hele rimram naar de tering gaan. Dan heb je nog 1% charlatans en die zeggen – ik denk voor de aandacht of het geld of gewoon omdat ze het lachen vinden om de wereld te zien branden: ‘Nee, joh! Niks aan de hand! Trap in dat gaspedaal! Knal die gasgestookte cv-ketel op een tropische 30 graden! En hop, nog een scheppie bruinkool op het vuur in de oven van de energiecentrale!’ 

Zou natuurlijk hartstikke relaxed zijn als dat zo was. En daarom geloven mensen het ook graag. Want dat scheelt een boel kopzorgen en een hoop moeite. 

Maar goed, dat is een beetje alsof de oncoloog zegt: ‘U heeft een kwaadaardige kanker, maar met chemo en bestraling kunnen we u misschien nog net op de nipper het leven redden,’ en dat jij dan zegt: ‘Daar geloof ik niks van! Die kanker, dat die kwaadaardig is, dat zuigt u uit uw duim! Dat is maar een verzinsel om uzelf aan het werk te houden! Ik wil een second opinion! Van Jomanda!’ 

De klimaatscepticus is zeg maar de Sylvia Millecam van de opwarming van de aarde. 

Verder is dat halsstarrig aan die fossiele brandstoffen vasthouden ook nog eens waanzinnig stupide, domweg omdat ze op beginnen te raken. Daar kan je lang over lullen, daar kan je kort over lullen, maar vroeg of laat is de olie opperdepop. Hoe graag je ook met je turbodiesel en z’n tigtal pompende cilinders over de wegen waar je 130 mag sjeest, op een dag sta je op de vluchtstrook, je tank gortdroog en bij de pomp geen druppel meer te krijgen. 

Je kan dan de ANWB bellen, maar die zullen weinig voor je kunnen betekenen. Het lijkt me dus toch verstandiger om alvast de overstap te maken. Naar wat weet ik ook niet precies. Al dan niet volledig elektrisch? Waterstof? In verzorgingstehuizen verzamelde bejaardenscheetjes (voor iedere volle ballon een advocaatje met slagroom)? 

En natuurlijk de hamvraag: wie gaat die energietransitie betalen dan? De VVD probeert de grote bedrijven (de grootste vervuilers) uit de wind te houden. Beter voor de economie, zegt de één. Kut voor de burger, want die krijgt nu de kosten op z’n bordje, zegt de ander. 

Over het hoe en wat kunnen we het oneens zijn, maar laten we niet van het reële probleem wegkijken, doen alsof er ondanks al die wetenschappers die de alarmbel luiden niets aan de hand is, omdat we er liever niet over nadenken en geen pijn in de portemonnee willen hebben. Wees geen klimaatscepticus. Wees geen Sylvia Millecam.