De reclame-uitingen van Nederlandse online wedkantoren en casino’s

Met de Wet Kansspelen op Afstand (KOA) is online gokken sinds 1 oktober 2021 gelegaliseerd en zijn gokwebsites in Nederland inmiddels wijdverbreid. Eén van de speerpunten van deze wetgeving is de voorwaarde van beperkte reclame op kansspelen. Echter lijkt dit vooralsnog weinig succesvol te zijn: er valt immers haast niet te ontkomen aan de vele reclame-uitingen van Nederlandse online wedkantoren en casino’s.

seo

Een jarenlange goktraditie

Gokken is in Nederland al jarenlang een populair tijdverdrijf. Sinds het begin van de vorige eeuw zijn zowel sportweddenschappen als casinospellen zeer geliefd bij een uiteenlopende doelgroep. Dit verliep indertijd op een legale manier via fysieke wedkantoren en casino’s. De overheid stond deze vormen van gokken toe, maar had tegelijkertijd een behoorlijke kluif aan het toezicht houden op illegale gokpraktijken.

De opkomst van het internet en de mogelijkheid om online te gokken compliceerde dit toezicht des te meer en zorgde bovendien voor een verwarrende regelgeving – het was dan wel toegestaan om online te gokken, maar verboden om het gokken online aan te bieden. Dit plaatste online wedkantoren en casino’s in een grijs gebied, waar vrijwel niemand zich aan durfde te wagen.

Legalisering van online gokken

Per 1 oktober 2021 is daar verandering in gekomen met de Wet Kansspelen op Afstand (KOA). Deze wetgeving betekent een legalisering van online gokken, mits de aanbieder zich aan strikte voorwaarden houdt. Op deze manier probeert de overheid zowel vrijheid te scheppen voor online gokpraktijken en er tevens nauw toezicht op te houden.

Een legale aanbieder heeft een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit controleert de online kansspelaanbieder onder meer met behulp van de controledatabank van de aanbieder, waarin speelgegevens worden vastgelegd. De Kansspelautoriteit kan met de gegevens controleren of de aanbieder overeenkomstig met zijn beleid handelt. Zonder deugdelijk beleid, onder meer op het gebied van verslavingspreventie, krijgt een aanbieder geen vergunning.

De aanbieder kan zijn vergunning aantonen door het woordmerk op de website te plaatsen. Via de Kansspelwijzer van de Kansspelautoriteit kan een speler tevens zelf zien welke gokbedrijven een vergunning hebben en welke spellen zij aanbieden. Ook kan een speler online casino recensies lezen om een beter inzicht te krijgen in de verschillende aanbieders.

Voorwaarden voor gokbedrijven

Als je speelt bij een aanbieder met een vergunning, ben je verzekerd van een eerlijk spel en dient de aanbieder op te letten of spelers niet over hun grenzen heengaan. Aanbieders met een vergunning van de Kansspelautoriteit kunnen worden aangeduid als vergunningshouders. De vergunninghouder dient zich bewust te zijn van het verslavingsrisico van gokpraktijken en het risico op financiële wanpraktijken.

Vergunningshouders dienen tenminste de volgende maatregelen te treffen op grond van de Wet Kansspelen op Afstand.

 • Een online aanbieder met een vergunning controleert voordat een speler wordt toegelaten, of de persoon in kwestie geregistreerd staat in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). In dit register kunnen spelers zichzelf registreren als zij menen hun gokgedrag niet meer onder controle te hebben. Door deze registratie last de speler een gokpauze in van tenminste 6 maanden.
 • Online gokbedrijven zijn verplicht om de identiteit van de speler te controleren op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme. Spelers dienen hun identiteit bij registratie op de website met een geldig legitimatiebewijs te kunnen verifiëren. Om te bewijzen dat de aanbieder aan deze wet voldoet, moeten zij deze gegevens tot 5 jaar nadat de speler geen klant meer is bewaren.
 • De kans op een mooie (geld)prijs kan voor sommigen een trigger zijn om over hun persoonlijke en financiële grenzen heen te gaan. Om het verslavingsrisico van online gokken zoveel mogelijk te beperken, zijn aanbieders op grond van de Wet Kansspelen of Afstand verplicht om een actief verslavings-preventiebeleid te voeren. De aanbieder dient spelers proactief te informeren over de risico’s van gokpraktijken.
 • De online aanbieder controleert bovendien het speelgedrag van de spelers. In ieder spelersaccount geeft de speler onder meer aan hoeveel geld hij wil en kan verspelen, hoe lang hij wil spelen en hoe vaak hij wil spelen. Als het speelgedrag daarvan afwijkt, is de aanbieder verplicht de speler daarvan op de hoogte te stellen. Als uiterste interventie kan de aanbieder het verzoek doen een speler te registreren in CRUKS. Dit kan enkel met vrijwillige medewerking van een speler gebeuren.

De aanbieder dient spelers op een proactieve manier te waarschuwen voor risico’s, maar kan een speler niet uitsluiten. Uiteindelijk geldt dat de speler te alle tijden verantwoordelijk is voor het eigen gedrag.

Reclameregeling voor gokwebsites

Eén van de andere speerpunten van de Wet Kansspelen of Afstand is tevens de voorwaarde van beperkte reclame op kansspelen. Dit betekent dat aanbieders niet altijd, niet overal en niet met vrije inhoud reclame mogen maken. Alhoewel dit beleid op het eerste oog niet erg succesvol lijkt, dienen aanbieders zich desalniettemin al aan een strikte reclameregeling te houden.

 • Er mag geen reclame worden gemaakt voor kansspelen op televisie tussen 6.00 uur en 19.00 uur.
 • Er mag geen reclame worden gemaakt tijdens sportwedstrijden, paardenrennen of harddraverijen.
 • Reclames dienen duidelijk te zijn over de spelinhoud, spelleeftijd en de te winnen prijs, niet aan te moedigen om (te) vaak en (te) veel te spelen en mag niet overhalen tot het nemen van snelle besluiten. Teksten als ‘beslis snel!’ of ‘alleen vandaag’ mogen niet in reclames worden gebruikt.
 • Reclames mogen gokken niet voorstellen als oplossing van persoonlijke of financiële problemen, het niet verkopen als levensstijl en dienen te benadrukken dat overmatig gokken nóóit goed is.
 • Reclames mogen zich niet richten op kwetsbare groepen. Hiermee wordt gedoeld op minderjarigen, jongvolwassen van 18 tot en met 24 jaar en mensen met een gokverslaving.
 • In reclames mag geen gebruik gemaakt worden van rolmodellen die jonger zijn dan 25 jaar óf een substantieel bereik hebben onder jongeren of jongvolwassenen.
 • Er mag geen reclame worden gemaakt in andere applicaties of op websites waar games worden aangeboden.

Online gokken is een trend en dat wordt weerspiegeld door de overvloed aan reclame-uitingen van online wedkantoren en casino’s. Deze hoeveelheid aan gokreclames roept discussie op: zowel maatschappelijk als politiek is er grote weerstand tegen de vele reclame-uitingen. Er wordt gevreesd dat deze reclame-uitingen zullen leiden tot meer gokverslavingen.

Alhoewel het vooralsnog enkel speculeren is, lijkt het erop alsof de reclameregeling voor gokreclames in de toekomst nog meer aan banden zal worden gelegd. De politiek lijkt zelfs af te stevenen op een totaalverbod voor gokreclames op televisie en radio. Een verbod op internetreclames ligt een stuk ingewikkelder.

Dit artikel is een samenwerking.

Showbizz
 • Pexels