Meer gokverslavingen sinds legalisering online wedden. Welke oplossingen zijn er?

Online gokken weer verbieden? Die kant lijkt het niet op te gaan.

laptop

Online wedden is nu ruim een jaar legaal in Nederland. In die tijd is er een hoop gebeurd, er zijn talloze bookmakers ten tonele verschenen en bekende Nederlanders mogen niet langer meewerken aan gokadvertenties. Ook is gebleken dat het aantal gokverslaafden is toegenomen. Hoe kan dit probleem worden verholpen en waarom is online gokken überhaupt gelegaliseerd?

Opening van de online gokmarkt in 2021

Om een goed beeld te krijgen van de situatie rondom online gokken hebben we contact gezocht met bookmaker bonus website Bettingbonus. Hierbij zijn we het volgende te weten gekomen.

Op 1 oktober 2021 werd de markt voor online wedden geopend voor bookmakers. Na een periode waarin alleen de overheid online kansspelen mocht aanbieden, werd de markt geopend voor alle bookmakers in het bezit van een vergunning. De belangrijkste reden achter het openstellen van de markt was het aan banden leggen van illegaal online gokken. Door strenge maar haalbare regels te introduceren, probeerde de overheid bookmakers te motiveren om netjes de regels te volgen. Tegelijkertijd gaf de legalisatie de mogelijkheid om kansspelbelasting te innen, de overheid kon daardoor nog meer geld verdienen aan online wedden in plaats van alleen aan de inkomsten van de eigen bookmakers TOTO en Holland Casino.

Om een vergunning te bemachtigen moeten bookmakers aan de regels van de KSA (Kansspelautoriteit) voldoen. Enkele richtlijnen waaraan bookmakers volgens de KSA moeten voldoen zijn solide plannen om gokverslavingen te bestrijden, kansspelbelasting afdragen en uitbetalingsgaranties bieden. De regels van de KSA zijn relatief gezien streng en behoren tot de strengste regels voor online wedden binnen Europa.

Aantal gokverslavingen in 2022 gestegen

Hoewel de regels van de KSA zorgvuldig zijn opgesteld, lijkt het aantal gokverslavingen toch te zijn toegenomen. Het Trimbos Instituut en Hervitas hebben bijvoorbeeld melding gemaakt van een stijging van het aantal gokverslaafden. De instituten stellen dat de verslaafden jonger zijn dan voorheen en de stijging significant is, namelijk tot wel 50% in vergelijking met de situatie voor de legalisering van online wedden.

Zelf zijn de organisaties ervan overtuigd dat de verslavingen terug te herleiden zijn op de legalisering. Harde cijfers zijn er daarvoor echter niet, het aantal gokverslavingen is namelijk moeilijk te meten doordat lang niet iedereen zijn of haar verslaving kenbaar maakt.

Hoe lossen we het probleem op?

Om gokverslavingen te bestrijden lijkt het een logische stap om de vergunningen in te trekken en online gokken weer te verbieden. Toch kiezen de meeste Europese landen niet voor deze strategie en volgens de experts van Bettingbonus kunnen we deze stap ook niet in Nederland verwachten, de overheid neemt namelijk het standpunt in dat online gokken toch wel gebeurt. Online gokken verplaatsen naar het illegale circuit levert daardoor wellicht alleen maar meer risico op voor de spelers.

De situatie is gelukkig niet zo uitzichtloos als deze misschien lijkt, er worden namelijk veel tests gedaan rondom de bestrijding van gokverslavingen. In Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zijn er succesvolle resultaten naar voren gekomen bij tests waarin spelers tijdens het spelen verplicht worden een pauze te nemen. Dit kan een eerste stap zijn in het tegengaan van gokverslavingen.

Showbizz
  • Unsplash