Leon Verdonschot

Leon Verdonschot: 'D66'er De Groot kreeg iets groots voor elkaar, maar werd overschaduwd door ander nieuws'

'De partij die zegt voor boeren te zijn, is vooral consequent tégen het welzijn voor dieren. Gelukkig kun jij de verleiding weerstaan om daar eens een filmpje over te knippen en plakken'

Leon Verdonschot

Beste Tjeerd de Groot van D66,

Je kreeg iets groots voor elkaar afgelopen week. Dat werd enigszins overschaduwd door ander nieuws rond jou. Je sprak Caroline van der Plas aan op de manipulatieve knip- en plakfilmpjes die BBB in navolging van Denk en FvD maakt van debatbijdragen van andere Kamerleden (zoals jij). Waarna die dagenlang bestookt worden door schuimbekkend gescheld en gedreig van een achterban die nooit een volledig debat zal bekijken, maar genoeg heeft aan opruiende filmpjes om zich als achterlijke stoottroep te laten inzetten.

Maar volgens Caroline van der Plas deed je dat aanspreken op een ‘nare’ manier, waardoor ze het debat geen ‘veilige werkomgeving’ meer vond en opstapte. Het is sowieso goed nieuws dat Caroline van der Plas blijkt te hechten aan een veilige werkomgeving: dan kan ze voortaan wél het trekkertuig van Farmers Defence Force veroordelen wanneer die weer ministers en Kamerleden bedreigen. Dat deed ze bij de laatste acties van FDF niet, want het moest volgens Van der Plas niet gaan om de toon. Behalve als die toon haar treft, kennelijk. Zoals ieder Kamerlid heeft Caroline van der Plas uiteraard recht op een toon die niet-bedreigend is, maar we kunnen niet weten wat je werkelijk hebt gezegd en op welke toon, want je deed het buiten de microfoon om, en de voorzitter van de commissievergadering had je opmerkingen niet gehoord. Die voorzitter was Dion Graus, zoals bekend de beste keuze wanneer het gaat om een veilige omgeving voor vrouwen.

Dit incident kreeg meer aandacht dan je grote overwinning eerder die week. En dat is dat het je gelukt is een motie aangenomen te krijgen die het in het verleden steeds niet haalde. En wel een motie die oproept de bio-industrie op zo kort mogelijke termijn ‘uit te faseren’. Dat is groot nieuws, een meerderheid van de Tweede Kamer die stelt: ‘De bio-industrie is erop gericht maximaal te produceren en heeft daarbij amper oog voor dierenwelzijn.’

Natuurlijk is de motie nog te vaag en vrijblijvend: de bio-industrie, onze eigen achterlijke cultuur van afgeknipte varkenstaarten en dieren die geen daglicht zien, zou per direct volledig moeten verdwijnen. Maar laten we deze uitspraak van de Tweede Kamer beschouwen als een begin, een hoopvol begin. En zo was er meer goed nieuws. Dion Graus kreeg een meerderheid voor zijn terechte voorstel voor de ‘one strike out’-regel bij zware dierenmishandeling. En ook voor zijn voorstel dat voorkomt dat dieren achterblijven bij daders van huiselijk geweld.

Allemaal voorstellen waar de BBB, soms als enige partij in de Tweede Kamer, tegen stemde. De partij die zegt voor boeren te zijn, is vooral consequent tégen het welzijn voor dieren. Gelukkig kun jij de verleiding weerstaan om daar eens een filmpje over te knippen en plakken.