Bart Nijman

Bart Nijman: 'De politie-inval bij Hans Teeuwen wekte de suggestie dat de komiek een tandje lager moest trollen'

'Waarom moeten Joden altijd de prijs van andermans rancune betalen?'

Bart Nijman

Wanneer u dit leest is het, gemeten in internettijd, al weer lichtjaren geleden dat de opening van het Holocaustmuseum uitliep op een beschamende antisemitische schreeuwpartij, aangemoedigd door GroenLinks-PvdA, gedoogd door burgemeester Halsema van diezelfde club en bijgewoond door extreemlinkse engnekken, islamitische intriganten en nuttige idioten.

’s Anderendaags werd Hans Teeuwen thuis bezocht door een half dozijn leden van de lokale hermandad, die zich een dag eerder nog kenmerkten door lankmoedigheid jegens de dreigende meute, omdat Teeuwen in een satirisch filmpje de burgemeester persifleerde en haar liet erkennen dat je soms wat eieren en Joodse harten moet breken om een diverse omelet te kunnen bakken. In beeld was een luchtdrukpistool te zien – een verwijzing naar het wapen waarmee Halsema’s zoon enkele jaren eerder tijdens een inbraakpoging was gepakt.

Iemand had Hans bij de politie verlinkt, de agenten volgden slechts het stugge protocol, dat geen vriend is van het boerenverstand: de suggestie werd gewekt dat de witzenmacher een toontje lager moest trollen. Een dag daarna kreeg hij zijn ‘wapen’ terug.

De karavaan was inmiddels grotendeels verder getrokken, langs Rutger Bregman die een ‘school voor morele ambitie’ opent. De hogepriester van het postmoderne progressivisme gaat gelijkgestemden uit de hogere echelons van de ivoren inteelt voor veel geld vertellen hoe slecht ze eigenlijk zijn, als mens.

Popelend om de voorhoede te vormen over het linkse dwaalspoor waarop het menselijk geweten gecorrumpeerd wordt om alleen de eigen slechtheid nog te zien, zullen ze eindexamen in eigenheiligheid doen door andere mensen te vertellen dat die om de verkeerde redenen de verkeerde carrière nastreven, om de verkeerde spullen te kunnen kopen.

Daarna kwam het bericht dat Geert Wilders geen premier wordt, omdat de andere drie formerende partijen het niet aandurven. Waarmee is bevestigd: de partijen durven elkaar niet te vertrouwen. Er komt een extraparlementaire kabinetsvorm die niemand echt begrijpt, de samenstellers incluis, en dat zal gepaard gaan met een verwaterd regeerakkoord, of hoofdlijnenpakket, of losse stapel pamfletten waarop drie partijen hun eigen alinea’s naast het bierviltje van de PVV leggen.

De zondag van de schande in Amsterdam lijkt zo alweer een eeuwigheid geleden. Kati Piri, het GroenLinks-PvdA-Kamerlid dat de verklaring deelde waarmee de opening van het Holocaustmuseum werd gepolitiseerd, stond enkele dagen later in de Tweede Kamer te fulmineren dat het kabinet nu zo snel mogelijk de subsidiebetalingen aan het zwaar gecorrumpeerde UNRWA moet hervatten. De VN-organisatie die als crowdfund voor Hamas de hulpgelden witwast en zelfs wat pogromplegers leverde op 7 oktober, moet haar werk voort kunnen zetten, vindt GroenLinks-PvdA.

Is het wegkijken van gevaarlijk antisemitisme niets anders dan een eindhalte van de culturele zelfhaat die door links gepropageerd wordt en zo ja, waarom moeten Joden altijd de prijs van andermans rancune betalen?

Column
  • Instagram Hans Teeuwen