Bart Nijman

‘Waar blijft dat fatsoenlijke vaccinatieprogramma?’

Rutte en De Jonge falen in het op poten zetten van een deugdelijk vaccinatieprogramma, vindt Bart Nijman. ‘Ondertussen mogen wij ’s avonds niet naar buiten vanwege een ongrondwettelijke avondklok, is het demonstratierecht eenzijdig opgeschort en schijnt er tóch een vaccinatiepaspoort te komen.’

Bart Nijman

Rechten zijn van water in het land waar Mark Rutte de ketting van de badstop in handen heeft. Al een jaar lang krijgt zijn dwarrelbeleid geen grip op de verspreiding van het virus omdat hij grootbedrijven voortrekt boven burgers of honderden miljoenen verspilt aan nutteloze corona-apps. Onze vaccinatiegetallen zijn het laagste van de (ontwikkelde) wereld, ongeacht hoe hard Hugo de Jonge ze met verschillende rekenmethoden tracht te manipuleren.

Ondertussen mogen we ’s avonds niet naar buiten vanwege een ongrondwettelijke avondklok, is het demonstratierecht eenzijdig opgeschort en nu schijnt er tóch nog een vaccinatiepaspoort te komen. Niet voor internationale reisbewegingen, maar voor de buurtkroeg, het pakjespunt en de school van je kinderen. Toedeloe, grondwettelijke onaantastbaarheid van het lichaam.

Wat een gotspe en niet omdat vaccineren onverstandig is, maar omdat het een vlucht naar voren is waarbij de Gezondheidsraad, die zo’n vaccinpaspoort ‘adviseert’ (lees: voorzet aan Rutte zodat die het wetmatig in kan koppen), de verantwoordelijkheid bij de burger legt terwijl het de Rijksoverheid is die aan alle kanten faalt, wankelt en/of verzuimt om een fatsoenlijk vaccinatieprogramma op poten te krijgen.

Terwijl je privégegevens aan alle kanten verhandeld worden via de marktkramen van de GGD, Hugo de Jonge bij ongeveer iedere prik persoonlijk aanwezig is voor een persmomentje en Nederland (en de EU) ruziemaken over kosten, logistiek en levering van de middelen die ons uit de pandemie moeten redden, wijst de amechtige overheid de burger wederom aan als eindverantwoordelijke voor verdere verspreiding van het virus.

Je mág straks heus nog wel weigeren om een spuit met een half doorgetest, in een snelkookpan gecentrifugeerd vaccin in je arm te laten zetten. Maar de wet- en regelgeving wordt zodanig ingericht dat je daar héél veel last van kan hebben. Al die ambtelijke rekenkracht die op deze manier wordt verkwist aan het overslaan van stappen in het proces, zou je ook kunnen inzetten om EEN GOEDE VACCINATIE-LOGISTIEK OP POTEN TE ZETTEN. Sorry voor de hoofdletters, maar kennelijk is de publieke kudde zo murw gelockdowned dat we niet eens de fut meer kunnen opbrengen om ons collectief kwaad te maken om het eigen uitzicht op een bevrijd leven te verbeteren.

Hugo de Jonge faalt. Mark Rutte faalt. Die opiniepatiënten Kuipers en Gommers falen. De GGD-bureaucraten falen. Deze pandemie is in handen van de politiek en die meet de gezondheid van dit land niet in ic-bedden, maar in peilzetels. Keer op keer krijgt de publieke kudde nieuwe maatregelen, eisen en voorwaarden om de oren die vrijheid beperken, rechten ontbinden en het uitzicht belemmeren. En straks stemmen ‘ze’ weer massaal op de blunderpolitici die hen aan de ketting houden om hun eigen falen te verhullen. Dit land lijdt onder de Stockholmvariant.

Column
  • ProShots