Bart Nijman

‘Versnipper het onzalige idee van vaccinpaspoorten en durf te leven’

De 'tijdelijke wet testbewijzen' schendt volgens Bart Nijman het grondrecht op gelijke behandeling. ‘Durf de burgers van dit land te laten leven. Vertrouw op hun eigen verantwoordelijkheid om daar in gezonde solidariteit mee om te gaan.’

Bart Nijman

De lockdown die noodzakelijk was om virusverspreiding in te dammen, begint achter te lopen op de realiteit. Begin 2020 waren we doodsbang voor covid, met die naargeestige beelden uit China en Italië op het netvlies en onduidelijkheid over wie hoe hard getroffen kon worden door het coronavirus.

Een jaar later weten we veel beter welke doelgroep(en) meer risico lopen en hoe we hen kunnen beschermen. Door diverse producenten worden goed testende, prima werkende vaccins ontwikkeld die in steeds hoger tempo worden verstrekt, beginnend met de meest kwetsbaren. Virusvarianten blijken keer op keer minder riskant dan gevreesd. Ook weten we dat de zon een dempende werking heeft en is buitenlucht (of een goed geventileerde, niet te druk gevulde ruimte) minimaal veilig en mogelijk zelfs volstrekt ongevaarlijk.

Juist nu wil het (demissionaire) kabinet testbewijzen gaan invoeren om het openbare leven toegankelijk te maken voor gevaccineerden. Behalve dat het te laat en te traag op gang gekomen vaccinatieproces nog maanden zal duren, wordt met dit voorstel voorbijgegaan aan de groeiende groep mensen die zich – bewust van de risico’s en op basis van eigen inschatting en verantwoordelijkheid – met meer vrijheid wil kunnen bewegen. Het ontzeggen van toegang tot publieke of particuliere faciliteiten voor ongevaccineerden schendt het grondrecht op gelijke behandeling. Voor wie (intercontinentaal) vliegt, is een prikpaspoort begrijpelijk, maar voor het vrije (sociale) verkeer binnen Nederland en de Schengenlanden zou het ondenkbaar moeten zijn.

Corona is een passerend probleem, technisch eigenlijk al onder controle, alleen cijfermatig nog niet. De aankomende lente en zomer in combinatie met het oprakende geduld en het verlies van mentale energie om nog langer opgehokt te zitten, zijn uitstekende rationele argumenten om binnenlandse vaccinpaspoorten achterwege te laten en de verantwoordelijkheid bij mensen zelf terug te leggen. Zon, het groeiende vaccingetal plus een deel van de bevolking dat zich vrijwillig in afzondering zal houden, gaat niet leiden tot hogere bezettingsgraden van ic’s. In het dagelijks verkeer, in de winkelstraten en op de kantoren is het nu ook al zichtbaar drukker. Mensen beginnen regels naar eigen inzicht te interpreteren en in de besmettingscijfers zien we daarin nauwelijks gevolgen, ergo: weinig risico.

Laat de bureaucratie niet met oogkleppen op en angst in de benen achter de realiteit aan lopen. Schrap testbewijzen voor de tennisbaan, versnipper het onzalige idee voor vaccinpaspoorten voor de horeca en durf te leven. Of liever gezegd: durf de burgers van dit land te laten leven. Vertrouw op hun eigen verantwoordelijkheid om daar in gezonde solidariteit mee om te gaan. Een staat die zijn eigen burgers wantrouwt en daar in zijn wetgeving naar handelt, is een tirannieke overheid – en we weten dankzij de toeslagenaffaire hoe ingrijpend de gevolgen kunnen zijn.

De ‘tijdelijke wet testbewijzen’ verdient maar één ding: burgerlijk ongehoorzame hoon.

Column
  • iStock