Jan Heemskerk

‘Geef die Poetin in godsnaam Donetsk en Loehansk!’

Wat Jan Heemskerk betreft kunnen we Donetsk en Loehansk beter gewoon aan Rusland doneren. 'Buigen we als Europa en Navo dan niet voor de tiran? Zeker. Maar dat is beter dan een militair conflict uitvechten met een zwaarbewapende maniak.'

Jan Heemskerk

Ik zeg: geef die Poetin in godsnaam Donetsk en Loehansk!

Waarom? Daarom!

Het is er toch al dichtbevolkt met etnisch Russische separatisten die er de dienst uitmaken en sinds 2014 een bloedige burgeroorlog uitvechten tegen het ‘echte Oekraïne’. Ze willen dus blijkbaar in meerderheid bij Rusland horen. En – belangrijker – beide Republieken zijn naar het zich laat aanzien ook de minimale prijs die het westen de grote despoot Poetin moet gaan betalen om de rust in Europa te laten wederkeren.

Buigen we als Europa en Navo dan niet voor de tiran? Zeker. Maar dat is beter dan een militair conflict uitvechten met een zwaarbewapende maniak die zijn gezwollen trots belangrijker vindt dan het nemen van enige tienduizenden mensenlevens, en dat is dan nog exclusief de inzet van tactische kernwapens, waarmee Vladimir de Waanzinnige ook al heeft gedreigd. Ik denk op zo’n moment: dan maar geen Volksrepublieken Donetsk en Loehansk in de Navo.

Het is verbijsterend te zien hoe het westen maar blijft geloven dat er met de Russische alleenheerser een diplomatieke oplossing voor het conflict valt uit te onderhandelen. Het blijft verbijsterend te zien hoe men blijft geloven dat met sancties – zelfs zéér zware sancties – Poetin terug in zijn hok kan worden gedreven. En meest onbegrijpelijke van alles blijft dat men denkt dat Rusland met wapengekletter kan worden geïntimideerd.

Ieder dreigement met geweld maakt Poetin alleen maar kwader. En hij zal iedere zet van het westen beantwoorden met dubbel-zo-erg, net zo lang tot de ander opgeeft. Want het ontbreekt hem ten enenmale aan redelijkheid. In alle opzichten.

Iedereen is weleens in zo’n ruzie beland, waarin de ander geen duimbreed wil toegeven, hoe onredelijk ook, en hoe zwaar de consequenties ook mogen zijn. Zo’n ruzie waarbij je het uiteindelijk maar opgeeft omdat voor een normaal mens het sop de kool allang niet meer waard is en de ander nóóit gaat stoppen. Zo’n ruziemaker is Vladimir Poetin. Net zo lang dreigen en draaien en liegen en desnoods een derde wereldoorlog ontketenen totdat hij zijn zin krijgt. Russische roulette heet niet voor niets Russische roulette.

Wat drijft de Russische president? Poetin wil denkelijk het grote Russische rijk herbouwen en zolang er in het Kremlin geen koelere, minder egocentrische en menslievender hoofden de overhand krijgen en hem verdrijven, zal hij doorgaan met zijn landjepik op geopolitiek niveau. Wij van het westen kunnen daar weinig aan doen, behalve proberen het niet erger te laten worden dan het al is. En de rest van Oekraïne in de armen te sluiten, maar niet te stevig, want dan wordt de beer weer boos.