Leon Verdonschot

'De nuttige idioten van het agrarisch grootkapitaal: Big Pollutors Defence Force'

‘Het is nu klip en klaar aan welke kant Farmers Defence Force staat. Niet aan de kant van de kleine boeren’

Leon Verdonschot

Beste Farmers Defence Force,

In Amsterdam kwamen ze er in 2012 achter dat een groot deel van de misdaad werd gepleegd door dezelfde 600 mensen. De stad besloot dat ze twee dingen konden doen: alle inzet van politie, het OM, de gemeente, reclassering en vele andere instanties laten uitwaaieren, of die concentreren op de 600 veelplegers, wetende dat de impact daarvan veel groter zou zijn. Amsterdam koos voor dat tweede.

Welnu. De Groene Amsterdammer en de onderzoeksjournalisten van Investico concludeerden na zeer uitvoerig onderzoek in 2020 al dat bijvoorbeeld één kalkoenboer op de Veluwe natuurgebieden met meer stikstof vervuilt dan heel Nederland bespaart met een snelheidsverlaging naar honderd kilometer per uur. De meest effectieve oplossing voor het stikstofprobleem, was dan ook de conclusie: het sluiten van een klein aantal topvervuilers. Veel effectiever dan het aanpakken van alle kleine vervuilers, aangezien de ‘piekbelasters’ tot wel 61 keer meer stikstofneerslag veroorzaken dan een gemiddelde veehouder.

Mark Rutte, onze premier zonder gezag, riep in de stikstofcrisis de hulp in van Johan Remkes, de oud-vicepremier mét gezag. Remkes concludeert eigenlijk hetzelfde als de journalisten in 2020 en Remkes zelf al een jaar eerder: de minimale stikstofdoelen halen lukt niet zonder het sluiten van de meest vervuilende veehouderijen dichtbij natuurgebieden.

Wat dus moet gebeuren: net als een top 600 van veelplegers in Amsterdam een top 500 tot 600 van veelvervuilers in Nederland aanpakken. Aanpakken betekent in dit geval: uitkopen. Dat kost vele miljarden: van het stikstoffonds van 25 miljard euro (!) gaat bijna de helft (!) op aan het van gemeenschapsgeld vergoeden van bedrijven die jarenlang hebben verdiend aan milieuvervuilende activiteiten. Je zou ook kunnen zeggen: fijn voor die bedrijven dat ze daar zoveel mee hebben verdiend, maar nu is dat afgelopen, we trekken hun vergunning in. Maar nee, ze krijgen dus miljarden toe.

Maar zelfs dát is voor een klein deel van de boze boeren nog onacceptabel. Farmers Defence Force, de tractorbrigade van Forum voor Democratie, heeft al aangekondigd dat er weer acties komen omdat ‘wij never en nooit accepteren dat er 500 onschuldige boerenfamilies onteigend worden’. Dat zijn ze dus niet, onschuldig. Ze zijn schuldig aan gigantische vervuiling. Ze worden ook niet onteigend, ze worden opgekócht.

Maar het is nu wel duidelijk. Je kunt kiezen voor de belangen van de paar grote vervuilers, of die van de talloze kleinere, welwillende boeren – want van een van die twee zal de vermindering van de uitstoot moeten komen. Het is nu klip en klaar aan welke kant Farmers Defence Force staat. ‘Never en nooit’ aan de kant van de kleine boeren, zoals die van Groenboerenplan, die zich inzetten voor duurzame landbouw en een eerlijke prijs voor boeren, die nu worden uitgeknepen door onder meer supermarkten. Maar wel aan de kant van de grootverdieners en grootvervuilers. De nuttige idioten van het agrarisch grootkapitaal: Big Pollutors Defence Force.