Leon Verdonschot

Leon Verdonschot: 'Burgemeester Halsema is eindelijk een gezagsdrager die de corpscultuur aanpakt'

‘Het corps kent vele tradities; een ervan is het toezeggen van veranderingen na ophef en sancties en vervolgens daar niks van terecht te laten komen’

Leon Verdonschot

Beste burgemeester Halsema van Amsterdam,

Eindelijk!

Eindelijk een gezagsdrager die de corpscultuur aanpakt, maar ook analyseert, duidt en terugbrengt tot wat het werkelijk is.

Het Amsterdams Studenten Corps, met een hoofdkwartier in de Warmoesstraat, herkenbaar aan de penetrante bierlucht, is grondig onderzocht door een advocatenkantoor. Dat concludeerde dat in de herendisputen nieuwkomers tijdens hun ontgroening structureel zijn onderworpen aan fysiek geweld. Bij geen enkel herendispuut was géén geweld gebruikt. In sommige corpshuizen stonden zelfs data op een kalender: de dag waarop alle nieuwkomers in elkaar werden geslagen. Het advocatenkantoor adviseerde het corps de volledige structuur van de vereniging op de schop te nemen, en ook te stoppen met het systeem van disputen. Daar ging de ‘rector’ van het corps eens rustig over nadenken. Het corps kent vele tradities, en een ervan is het toezeggen van veranderingen na ophef en sancties, en vervolgens daar niks van terecht te laten komen.

Enkele weken geleden werden nog achttien leden van een Vlaamse geestverwant van het Amsterdam Studenten Corps veroordeeld vanwege de dood van student Sanda Dia, die overleed na een dertig uur durende gruwelijke en sadistische foltering die in deze kringen een ‘studentendoop’ heet. De details van de zaak waren misselijkmakend, net als het vonnis: boetes en werkstraffen. Rijke ouders, dus allemaal een dure topadvocaat. Over een paar jaar zijn het achttien economen, handelsingenieurs en dokters. Voor de rechter beweerden ze allemaal hun best hebben gedaan Sanda Dia te redden. En niemand gaf toe de nieuwkomers tot iets gedwongen te hebben.

Precies dit is het probleem van het corps, van élk corps. Het zijn clubjes van de toekomstige elite, opgevoed door de huidige elite. Daar hoort specifiek gedrag bij, en dat komt voor uit een specifiek wereldbeeld, waarbij je jezelf onschendbaar waant en je geen verantwoording hoeft af te leggen over je daden. Je staat eigenlijk buíten de samenleving en haar regels, normen en wetten. Om precies te zijn: je staat daarbóven.

U heeft het corps deze week toegesproken, en benadrukt dat u de openbare orde handhaaft. De ópenbare. Dus die van iederéén, en daar valt ook een pand in de Warmoesstraat onder. U gebruikte een woord dat veel te weinig valt als het over het corps gaat: omerta. Het is een woord dat we associëren met de maffia en criminele motorbendes, maar de geheimhoudingsplicht bij het corps verschilt er niet van. En ze hebben wel meer gemeen. Het geweld, de zelfvoldane mythe van de zelfverklaarde outlaw, het gebrek een respect voor levens en lichamelijke integriteit.

Het rapport van het advocatenkantoor over de geweldscultuur moet openbaar worden, stelde u in uw speech, waarin u dreigde de sociëteit voor lange tijd te sluiten als er niks verandert, omdat u immers verantwoordelijk bent voor de veiligheid in de stad. De reden dat het openbaar moet worden, is dat er dan een publiek debat kan worden gevoerd over corpscultuur. Een publíek debat. Dat is het laatste was het corps wil, daarom hebben ze het rapport tot nu toe geheim gehouden. Een publiek debat betekent dat je moet erkennen dat je onderdeel bent van een samenleving, en daar niet van bovenaf op kan pissen. De nachtmerrie van ieder corpslid.