Bart Nijman

Bart Nijman: 'Diverse steden willen islamitische hoofddoeken toestaan voor buitengewoon opsporingsambtenaren'

'De Boa Bond wil het niet, maar het copvod komt toch en geloof me: het is een tragische kwestie van tijd voordat de Nationale Politie ook capituleert'

Bart Nijman

Maandenlang al ruist de vraag hoe gevaarlijk een PVV-regering zou zijn voor de rechtsstaat, maar onderwijl trekken heersende bestuurders zelf de scheiding tussen kerk en staat door de shredder. Iets preciezer: de scheiding tussen moskee en gemeente, want diverse steden willen islamitische hoofddoeken toestaan voor buitengewoon opsporingsambtenaren.

Arnhem was al gevallen, evenals Rotterdam en Tilburg. Ook Amersfoort voegt zich bij het lijstje en uiteraard wil het verziekt-progressieve Amsterdam niet achterblijven. De Boa Bond wil het niet, maar het copvod komt toch en geloof me: het is een tragische kwestie van tijd voordat de Nationale Politie ook capituleert.

Wat die rechtsstaat betreft: Nederland is een land waar iedereen vrij is om elk geloof te belijden wat je maar wilt. Maar zodra de grens overschreden wordt waarbij iemands particuliere religie onderdeel wordt van een uniform van de overheid (die wij als burgers vertrouwen met het geweldsmonopolie), ga je niet alleen morrelen aan de neutraliteit van het handhavingsambt – je gaat bijzondere privileges toekennen aan groepen. In dit geval aan precies een geloofsgroep waarvan we weten dat wanneer je hen een vinger geeft, ze bereid zijn om je hele hand af te hakken.

Overal waar de islam opduikt, willen aanhangers van Allah uitzonderingen voor zichzelf en we zien deze eeuw in toenemende mate tot wat voor explosies, bloedvergieten en orgies van geweld het kan leiden wanneer je ze hun zin niet geeft. Islamkritiek, cartoons maken of gewoon een beetje losbandig en vrij westers leven: je riskeert in de Europese steden alle gradaties van gevaar – van nagefloten worden tot rondfluitende kogels en van bomgordels bij de bagageband tot onthoofdingen op het schoolplein.

Ook als je de bidmatbrigade gewoon met rust laat, schenden ze allerlei regels en voorwaarden van de vrije samenleving waaraan iedere westerling geacht wordt zich te houden, maar moslims kennelijk niet. Vrouwen worden achtergesteld of onderdrukt, homotolerantie bestaat niet, Jodenhaat is de norm, eerwraak geen uitzondering en het straatbeeld toont met iedere plofkraak, drugsliquidatie of Gaza-demo een algehele verwerping van westerse waarden aan eenieder die er niet van wegkijkt.

Dat soort diepgeworteld pestgedrag roept de vraag op hoe het de beroepsmoslims dan toch steeds lukt om terrein te winnen – zowel geweld, in expliciete vorm of als impliciete dreiging, als asociaal maatschappelijk gedrag wordt op deze manier beloond en gaat ten koste van vrijheden van niet-moslims.

Zeker sinds 7 oktober is extra zichtbaar welke groepen daarbij het meeste risico lopen en op de minste bescherming lijken te kunnen rekenen. In Arnhem kwam een islamitische ME’er in gewetensnood toen hij geacht werd de vrijheid van meningsuiting van Edwin Wagensveld te beschermen. Zo iemand moet je ontslaan. Niet in Nederland, daar gunnen we vrome boa’s hun kopvod.

Wetshandhaving wordt vrijwillig geofferd aan de georganiseerde islamitische maffia.

Column
  • NL Beeld / Regiofotografie