'Mensen die vaccinaties weigeren zijn een gevaar voor de maatschappij'

Columnist Özcan Akyol maakt zicht zorgen om de volksgezondheid en vindt dat iedereen zich verplicht moet melden voor inentingen.

Özcan Akyol

De vaccinatiegraad in Nederland daalt al drie jaar achter elkaar. Het zijn niet alleen strengchristelijke mensen die vanwege hun geloofsovertuiging de prikjes vermijden, maar ook een toenemend aantal hoogopgeleide ouders, dat allerlei cowboyverhalen op internet leest, weigert zijn kroost in te laten enten, met het gevolg dat de kinderen grote gezondheidsrisico’s lopen.

Die laatste groep gelooft oprecht dat vaccinaties ervoor zorgen dat baby’s bijvoorbeeld autisme kunnen krijgen. Wie even in wat fora duikt, ziet gelijkstemden met elkaar filosoferen over de drijfveren van onze overheid om over te gaan op deze misdadige praktijken. De één rept van ‘bevolkingscontrole’ en de ander suggereert dat de farmaceutische industrie burgers bewust ziek maakt, zodat daar later weer van geprofiteerd kan worden, door middel van medicijnverstrekking, die helemaal niet tot genezing zal leiden.

Het zijn nogal paranoïde gedachten, maar de cijfers bewijzen dat steeds meer mensen ontvankelijk zijn voor deze bizarre theorieën. De grote groep dissidenten zegt dus in feite dat de rijksoverheid totaal incapabel en onwetend is, of moedwillig een oogje dichtknijpt terwijl de samenleving wordt vergiftigd. In het wantrouwen dat sommige ouders formuleren wordt ook gesproken van een boosaardig samenspel tussen de beide partijen, teneinde er allemaal financieel beter van te worden.

In De Stentor van vorige week konden we kennismaken met de motivatie van een andere groep mensen dat tégen vaccineren is. In die krant sprak ouderling Jacob Mussche van de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst onverbiddelijk: ‘Inenten gebeurt met ziekteverwekkers. Dat we op die manier proberen om ziektes te voorkomen, dat is ingrijpen in Gods handelen.’ Hij zegt kortom dat we niet mogen interveniëren als zijn God het plan heeft opgevat om iemand dood te laten gaan aan de mazelen, want daar zal wel een bedoeling achter zitten.

In conservatieve gemeenten als Barneveld, Nunspeet, Urk, Zwartewaterland en Staphorst blijft om deze reden de vaccinatiegraad laag. Het is zelfs zo eng dat afgevaardigden van de kerk bij de mensen langsgaan om te vertellen wat de bijbelse opvattingen over inentingen zijn. De ouderling zegt niet dat hij bewoners van een gemeente onder druk wil zetten, maar hij wijst ze wel op de regels die volgens hem gelden. ‘Je handen wassen voor het eten, een goede persoonlijke hygiëne, niet roken en een dikke jas aantrekken in de winter. Het zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt.’ Maar een prikje gaat dus te ver.

De GGD ziet deze ontwikkeling met lede ogen aan en zegt tegelijkertijd dat de organisatie er niets aan kan doen. Een onderzoeker verklaart: ‘Het zal uit de mensen zelf moeten komen. De motivatie is grotendeels religieus, om wel of niet te vaccineren. Daar kun je vanuit de medische hoek weinig invloed op uitoefenen.’

Dat is waar. Maar in andere landen hebben regeringen wel besloten om in te grijpen. In Frankrijk en Italië hebben de overheden bedacht dat iedereen zich verplicht moet melden voor inentingen, een reactie op de zorgwekkende afname van de vaccinatiegraad. Voor de volksgezondheid zou Nederland dit voorbeeld moeten volgen. Want mensen die vaccinaties weigeren, zijn niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor de hele omgeving.