Jan Heemskerk

‘Ik denk zelfs dat niemand het straks nog heeft over de doden die misschien niet hadden hoeven vallen’

Volgens een senaatscommissie is de Braziliaanse president Bolsonaro verantwoordelijk voor de dood van een groot deel van de coronaslachtoffers daar. Jan Heemskerk is nu al nieuwsgierig naar de parlementaire commissie die zich hier in Nederland zal buigen over het gevoerde beleid. 'Ik denk niet dat Rutte en De Jonge een aanklacht wegens moord tegemoet hoeven zien.'

Jan Heemskerk

De Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro is verantwoordelijk voor de dood van 300.000 burgers (de helft van het totaal aantal slachtoffers van de pandemie in Brazilië) en moet derhalve worden vervolgd wegens moord. Aldus het concept-rapport van een senaatscommissie die onderzoek heeft gedaan naar het coronabeleid van de president.

Toe maar.

Dan word je toch alvast een beetje nieuwsgierig naar de bevindingen van de parlementaire commissie die zich op zeker moment onvermijdelijk zal gaan buigen over het beleid van Mark Rutte en Hugo de Jonge tijdens de coronacrisis. En of daar ook de vraag zal worden gesteld hoeveel onnodige doden zij als eindverantwoordelijken eigenlijk ongeveer op hun geweten hebben met hun onoordeelkundige beslissingen, sloom gekluns, verkeerde zuinigheid, ontijdige versoepelingen, en de nationale polarisering die ze met hun verward gedrag in de hand hebben gewerkt.

De senaatscommissie in Brazilië neemt het Bolsonaro vooral kwalijk dat hij moedwillig de inkoop van vaccins tegenwerkte en stelselmatig de ernst van het virus bagatelliseerde, iets waar hij tot de dag van vandaag niet mee is opgehouden. Voor de commissie reden genoeg om de regering te adviseren Bolsonaro te vervolgen voor moord. En dan komt hij nog goed weg, want er gingen in de commissie ook stemmen op om hem aan te klagen voor massamoord en genocide onder de inheemse bevolking, die door zijn toedoen meer dan gemiddeld hard is getroffen door het coronavirus.

Zo bont hebben onze jongens het niet gemaakt, zou je zeggen – ze hebben zich gewoon gedragen als Nederlanders zich altijd gedragen: ambtelijk, zuinig, traag, laconiek en stronteigenwijs. Maar altijd met de beste bedoelingen, de kennis van vandaag, alle belangen zo zuiver mogelijk afgewogen... je kunt ze eigenlijk nauwelijks iets kwalijk nemen, toch? Dus het zal wel loslopen, straks, als de parlementaire commissie zijn oordeel uitspreekt. Ik denk niet dat Rutte en De Jonge een aanklacht wegens moord tegemoet hoeven zien. Ik denk zelfs dat niemand het straks nog heeft over de doden die misschien niet hadden hoeven vallen. Daar wordt toch niemand meer levend van.

Maar het is dan, vooruitlopend op de goede afloop, wel schrijnend om te zien dat Nederland wederom Europees koploper is in het aantal nieuwe besmettingen, en dat die besmettingen vooral afkomstig zijn uit de zogeheten Biblebelt, waar men op het oordeel van God vertrouwt over wie leeft en wie sterft, en niet op vaccins. Wat natuurlijk in principe prima is, ware het niet dat alle uitverkorenen voor de dodelijke afloop wél eerst in het streekziekenhuis terechtkomen en daar een week of drie een bed op de intensive care bezet houden dat in diezelfde periode een stuk of drie patiënten met andere ernstige kwalen had kunnen huisvesten, Mensen die nu – bij gebrek aan hun ic-bed – niet kunnen worden behandeld, op een wachtlijst terechtkomen en dan op hun beurt maar moeten bidden dat ze niet al naar de hemel zijn vertrokken tegen de tijd dat er een bedje vrijkomt.

Ik vraag me af: zouden de mensen die uit religieuze overwegingen weigeren zich te laten vaccineren zich realiseren dat ze daarmee medeverantwoordelijk zouden kunnen worden voor de dood van een ander? En dat er aan de hemelpoort niet al te vriendelijk wordt omgesprongen met wie het leven van een ander heeft genomen, al is het maar door onnodig zijn bedje in te pikken? Ach lieve mensen, heb toch uw naaste lief en wees geen Bolsonaro.

Column
  • ProShots