Acture: particuliere uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid

Acture is een vooraanstaande particuliere uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid. De organisatie gelooft sterk dat werk de meest solide vorm van inkomenszekerheid biedt. Daarom staat het activeren van mensen centraal in hun aanpak en dienstverlening. Hun streven is om werknemers zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Sociale zekerheid

Actief sinds 2008 

Acture is actief sinds 2008, toen Maudie Derks de eerste particuliere uitvoerder van de Ziektewet in de flexbranche oprichtte. Het bedrijf groeide snel en breidde vanaf 2011 zijn dienstverlening uit naar andere sectoren. Door de behoeften in de markt en bij klanten te identificeren, creëert Acture onafhankelijk nieuwe oplossingen van hoogwaardige kwaliteit, gepaard met uitstekende service. Kwaliteit en innovatie spelen een essentiële rol in de werkwijze van Acture. De medewerkers, die niet alleen experts zijn in hun vakgebied maar ook creatief, verantwoordelijk, proactief en vooruitstrevend, dragen bij aan het leveren van hoogwaardige diensten. Ze moedigen mensen aan om in beweging te komen en worden gestimuleerd om de beste versie van zichzelf te worden in een collegiale omgeving waar samenwerking centraal staat.

Ziektewetuitkering 

Het proces van het uitbetalen van een Ziektewetuitkering begint zodra de (voormalige) werkgever meldt dat je recht hebt op een Ziektewetuitkering. Het kost enige tijd om te bepalen of je daadwerkelijk recht hebt op de uitkering en hoeveel deze bedraagt. Volgens de wet is de uitkering 70% van je dagloon, het gemiddelde van je laatstverdiende salaris voordat je ziek werd. Meestal ontvang je de eerste betaling vier weken na het ingaan van je recht op de Ziektewetuitkering. Een casemanager van Acture neemt telefonisch contact met je op om afspraken te maken over je herstel en re-integratie, waarbij de Wet verbetering poortwachter wordt gevolgd. Een gecertificeerde bedrijfs- of verzekeringsarts beoordeelt je ziekte en je mogelijkheden om te werken. Bij dreigend langdurig verzuim wordt een plan van aanpak opgesteld met afspraken over herstel en re-integratie.

WGA-uitkering 

Acture is verantwoordelijk voor de uitbetaling van je WGA-uitkering en begeleid je tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid en re-integratie, op verzoek van je (voormalige) werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA. Na melding van je recht op een WGA-uitkering neemt een casemanager telefonisch contact met je op om de situatie te bespreken en instrumenten te overwegen die je re-integratie kunnen bevorderen. Tegelijkertijd start Acture het proces voor de uitbetaling van je WGA-uitkering, die maandelijks wordt uitbetaald. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door het UWV, de enige gemachtigde instantie om het bedrag waar je recht op hebt, vast te stellen.

WW-begeleiding 

Acture biedt WW-begeleiding vanwege je werkervaring in de overheids- of onderwijssector en de (dreigende) werkloosheidssituatie. Als eigenrisicodrager voor de WW is je (voormalige) werkgever verantwoordelijk voor begeleiding en uitkering, en heeft Acture ingeschakeld voor de uitvoering ervan. Na afloop van je dienstverband of bij een WW-aanvraag neemt een casemanager van Acture telefonisch contact met je op. Samen worden concrete afspraken gemaakt en een plan van aanpak opgesteld, waarin kansen en benodigde stappen worden vastgelegd. Dit kan onder meer een sollicitatietraining, jobcoaching, proefplaatsing, stage of omscholingstraject omvatten. Intussen start het UWV het proces voor de uitbetaling van je WW-uitkering. Als je ook een bovenwettelijke aanvulling hebt aangevraagd, zal een sectorale uitvoeringsinstantie dit proces in gang zetten.