NPO & EndemolShine (& Kemna): het Kemna Kartel bestaat niet

In de Nieuwe Revu van vorige week wordt door insiders een ongezonde machtspositie van Kemna Casting gesuggereerd, waardoor het bedrijf verzekerd zou zijn van opdrachten van onder meer de NPO en EndemolShine.

Kemna Casting

Een ‘monsterverbond’, zou noemt een aantal tv-producenten de samenwerking tussen verschillende partijen – waaronder de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en EndemolShine – die elkaar voortdurend de kaarten zouden toespelen als het aankomt op het maken en casten van nieuwe films of series. De spin in het web van deze vermeende kartelvorming zou Kemna zijn. Hun woordvoerder laat weten: ‘Kemna Casting werkt nooit op basis van exclusiviteitsbedingen. Iedere producent is vrij om met Kemna Casting of een ander castingbureau in zee te gaan. Er zijn in Nederland meerdere onafhankelijke hoogwaardige castingbureaus en -directors. De toegang tot de markt is volledig open.’

Rob Hageman, woordvoerder van de kartelwaakhond Autoriteit Consument en Markt, zegt het artikel met belangstelling te hebben gelezen. ‘Volgens Artikel 6 van de Mededingingswet is het verboden de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan te verhinderen, beperken of vervalsen met overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemingsverenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen. Maar we kunnen niet op suggesties afgaan. We hebben bewijs nodig, zoals documenten en getuigenverklaringen van direct betrokken.’

Dat de NPO warme banden onderhoudt met bepaalde bedrijven en hen meer opdrachten zou verstrekken, wordt bij monde van woordvoerder Jacek Magala ontkend. ‘Omroepen kiezen zelf de producent, daar gaat de NPO niet over. Het NPO Fonds is ooit opgericht uit eigen middelen nadat de overheid het Mediafonds heeft wegbezuinigd. Vanuit dit nieuwe fonds worden toekenningen gedaan op basis van advies van onafhankelijke deskundigen uit de sector. De Raad van Bestuur van de NPO bekrachtigt dat formeel maar bemoeit zich niet met inhoudelijke toetsing.’Ook EndemolShine zegt zich niet te herkennen in de bewering van enkele producenten die in het artikel De Methode-Kemna aan het woord komen. Woordvoerster Eva Peters: ‘De theorie die wordt geschetst over kartelvorming tussen Kemna, NL Film en EndemolShine kunnen wij direct naar het land der fabelen verwijzen. Het budget dat jaarlijks wordt verdeeld door het Filmfonds en het NPO Fonds wordt gedaan door een onafhankelijke overheidsinstantie. Daar hebben wij totaal geen invloed op. Wij moeten net als elke andere producent keihard knokken om elk project rond te krijgen. Over het gerucht dat EndemolShine een ‘package-deal’ zou hebben met productiebedrijf Kemna & Zonen kunnen we kort zijn: dat klopt niet en we begrijpen niet waar die term vandaan komt.’