Theo Hiddema: 'Moslims kunnen niet integreren zonder hulpverlening'

Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema legt nog eens uit wat hij met integratie tussen de lakens bedoelt. 'Al die integratiecursussen, hou maar op. Ieder moet zijn eigen weg bevechten.'

Theo Hiddema

Forum voor Democratie wordt gezien als een rechtse partij. Vindt u dat ook?

‘Wat is nou rechts? Krachtvoer voor echte liberalen? Dan: ja!’

Anti-immigratie? Anti-islam?

‘Wij vinden dat je nu geen ongebreidelde immigratie moet hebben, omdat je te veel mensen uit moslimlanden krijgt. Dat ondergraaft het democratisch welbevinden van een volk. Want mensen uit dat soort landen gaan uit van groepsdenken. Wij waren na de jaren 60 net zover gekomen dat de verzuiling was gestopt. Je werd niet meer vanuit kleingeestig religieuze hoek gesouffleerd wat je diende te stemmen. Als je dan nu massaal mensen gaat importeren die totaal geen democratische historie van verdraagzaamheid naar afwijkende culturen of geloven hebben, dan gaat het mis. Het gaat allemaal vanuit groepsdwang. Dus als er vanuit religieuze groepsloyaliteit politiek wordt bedreven, dan ondergraaft dat ons democratisch proces.’

Is het niet een normaal proces waar een groep doorheen moet gaan? Je plek in de samenleving vinden. Een verlichting moet van binnenuit komen.

‘Laat ze dat dan lekker thuis doen in plaats van hier het licht te doven.’

Wij hebben er ook honderden jaren over gedaan om te verlichten en te ontzuilen. We zijn pas net een beetje los van dat christendom. Moeten we mensen niet wat ruimte en tijd gunnen om zich los te maken?

‘Waarom? We leven nu.’

Wij bieden mensen juist ideale omstandigheden in onze cultuur om zich los te maken van een diepreligieuze cultuur.

‘Wil jij van Nederland dan een openluchtheropvoedingskamp maken? Maar het zou een natuurlijk proces kunnen zijn, ja hoor. Maar we leven nu en willen geen vrijheden inleveren in de hoop daarmee bij te dragen aan de genezing van anderen, ooit.’

Is dat niet een egoïstische instelling? Ik leef nu, dus ik heb geen zin om te wachten.

‘Ik leef hier niet alleen. Onze voorouders hebben hier ook altijd geleefd. Die hebben ervoor gezorgd dat wij iets kunnen ontplooien in het land. Wij zijn het aan onze historie verplicht.’

Ik gun het jonge moslims om zich los te maken van de verstikking van het geloof.

‘Dat moet je dan mondjesmaat doen. Je gaat dan toch niet nog meer moslims hierheen halen?’

Ik heb het nu over de moslims die hier al een paar generaties zijn.

‘Ja, daar moet je het mee doen, dat klopt. We zijn niet voor deportatie, maar tegen tomeloze immigratie. Dat is heel wat anders. Mensen die zich hier ontplooien als vrijdenkende individuen moet je beschermen tegen het feit dat ze ten onder kunnen gaan in het collectieve gedachtegoed van de groep nieuwkomers die er nog hele verstarde regels op na houdt. Ik heb in mijn carrière honderden moslimjongetjes verdedigd. Ik kon stuk voor stuk met iedereen heel goed door een deur. Nou ja, je had ook etterbakken. Maar één op één kon ik met al die lui door een deur. Ik heb in mijn dossiers ontdekt dat de groepsdwang immens is.’

Het verwijt kan u worden gemaakt dat u afgeeft op de islam maar altijd moslims over de vloer hebt gehad in uw praktijk. Dat is toch dubbelzinnig?

‘Hun islamitische afkomst heb ik nooit als hinderlijk ervaren in mijn omgang met mensen.’

Islam heeft dus niets met crimineel gedrag te maken?

‘Nee. Ik zie islam niet als een geloof bij zo’n jongen, maar als deel van zijn cultuur. Maar die cultuur hangt wel samen met religie, net als bij de christelijke cultuur. Vanuit hun cultuur beroepen ze zich als het ware in een reflex heel snel op hun islam. Het is voor mij evident dat je bepaald gedrag vanuit culturen kunt verklaren. Anders kun je de studie culturele antropologie wel afschaffen. Hun cultuur is doordrenkt van religieuze instincten, overtuigingen en meningen waar te pas en te onpas een beroep op wordt gedaan. Dat is toch een culturele liaison van jewelste. Je kan niet de Koran abstraheren van de mensen die die Koran allemaal lezen. Maar als ik bij mijzelf te rade ga, dan kan ik je zeggen dat ik na veertig jaar ervaring als advocaat wel degelijk gemeenschappelijk gedrag van Marokkanen kan verklaren naar hun cultuur.’

Het gevaar van uw jarenlange ervaring is dat u in uw praktijk alleen maar de excessen over de vloer krijgt en niet de hardwerkende Marokkaan met zijn eigen zaak of braaf in loondienst. Is uw beeld niet vertekend geraakt?

‘En als je nou weet dat zes van de tien Marokkaanse jongens in aanraking met de politie is gekomen? Maar ik ken ook talloze bovenste beste Marokkanen die zwaar in hun maag zitten met criminele familieleden.’

Hoort dat ook niet een beetje bij puberende jongens die hun plekje in de samenleving zoeken?

‘Maar natuurlijk is dat zo! De discriminatietroef wordt ze al heel snel ingefluisterd. Van de weeromstuit gaan ze zich ook nog gediscrimineerd voelen. Natuurlijk gaan die lui dan ook pesten. Nogal wiedes. Lekker provoceren. Dat zouden wij ook doen.’

U bent ook jong geweest. U werd links!

‘Dat is volstrekt normaal (lacht). Ik kan me wel voorstellen dat die jongens in zo’n wijk weer zo’n dienstklopper met een onnozele glimlach aan zien komen fietsen. Ze weten: die komt om ons koest te houden met zalvende praatjes. Je speelt het spel mee of je schopt hem van zijn fiets. Als ze met zijn tweeën komen en je bent zelf met zijn twintigen, dan ga je ze gewoon lekker uitjoelen. Zo simpel is het.’

Dus u begrijpt het wel.

‘Natuurlijk wel!’ (lacht hard)

Integratie tussen de lakens. Legt u eens uit hoe dat werkt?

‘Ik zat ’s avonds in een radioprogramma. Daar speelde weer op dat Forum iets van racisme in zich heeft. Hou toch op! Toen heb ik daar gezegd dat integratie alleen maar werkt tussen de lakens. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat al die dompteurs die maar om die groepen heen dansen met zakken vol subsidie, die ze in masseren dat ze zielig, sneu en hulpbehoevend zijn – om ze maar lid te laten worden van de partij of te laten meelopen in hun optochtje. Ook al die integratiecursussen, hou maar op. Ieder moet zijn eigen weg bevechten. Integratie tussen de lakens heb ik toen gezegd. Toen de gastarbeiders uit de Europese landen kwamen, werden die verwelkomd door de handenwrijvende Nederlandse vrouwen. Die gingen niet naar cursusjes, die meiden maakten ze hier wegwijs. Daar voltrok zich de integratie tussen de lakens en dat is het enige dat helpt om hier wortel te schieten. Maar bij islamieten werkt dat niet!’

Integratie tussen de lakens werkt dus niet bij moslims?

‘Omdat daar nauwelijks vermenging tussen de lakens plaatsvindt. Er ligt daar een culturele en religieuze blokkade in de weg, die belemmert het natuurlijke integratieproces zonder hulpverlening. Die collectieve tafeldans met een gemeenschappelijke rechtse vijand brengt een totale vervreemding van de realiteit met zich mee.’

Lees het hele artikel op Blendle.