Reactie ZOA op coverartikel ‘Gesjoemel in Soedan’ van NR25

De christelijke hulporganisatie ZOA heeft via zijn advocaat inhoudelijk gereageerd op het artikel ‘Gesjoemel in Soedan’. In het kader van hoor en wederhoor plaatsen wij hier hun verklaring:

Coverfoto NR25

‘ZOA kan zich niet vinden in de publicatie van Nieuwe Revu en neemt nadrukkelijk afstand van de beschuldigingen die hierin worden geuit. ZOA benadrukt dat zij beschuldigingen van corruptie, machtsmisbruik of seksuele uitbuiting zeer serieus neemt. ZOA hanteert een zero tolerance-beleid en heeft gecertificeerde processen ingericht om dit soort klachten zorgvuldig en gedegen af te handelen. Nieuwe Revu baseert haar artikel op publicaties over hetzelfde onderwerp in Soedanese media uit januari 2020. ZOA benadrukt dat zowel intern als extern onderzoek heeft uitgewezen dat er geen grondslag is voor de juistheid van de beschuldigingen zoals geuit in de Soedanese media, en thans in Nieuwe Revu. ZOA nodigt de anonieme bronnen echter nadrukkelijk uit om de aan de media geuite klachten - anoniem, maar concreet – aan ZOA kenbaar te maken, zodat er opnieuw onderzoek gedaan kan worden door ZOA. 

ZOA benadrukt ten slotte dat zij de hoogste standaarden hanteert voor de uitvoering van de projecten in landen zoals Soedan en dat ZOA dit ook verwacht van al haar samenwerkingspartners en lokale werknemers. Indien blijkt dat deze standaarden niet worden gehaald, zal ZOA er uiteraard alles aan doen om herhaling te voorkomen. ZOA heeft hiertoe een compliance-afdeling ingericht en de nodige checks en balances geïmplementeerd. De indruk die in het artikel wordt gewekt ten aanzien van de samenwerkingspartners van ZOA en de uitvoering van de projecten in Soedan, doet geen recht aan het werk dat ZOA verzet en ook hier neemt ZOA nadrukkelijk afstand van.’