Bart Nijman

'Dit land heeft een enorm probleem'

Columnist Bart Nijman maakt zich zorgen. Als we dit land in de toekomst leefbaar aan onze kinderen door willen geven, zullen we ingrijpende maatregelen moeten nemen die politieke moed, voortvarend beleid en doortastend burgerschap vereisen.

Bart Nijman

Het klimaat is een enorm probleem. Als we dit land in de toekomst leefbaar aan onze kinderen door willen geven, zullen we ingrijpende maatregelen moeten nemen die politieke moed, voortvarend beleid en doortastend burgerschap vereisen. Want de klimaatperikelen stapelen zich op en verslechteren gestaag, maar ongeremd de leefbaarheid in Nederland. In sommige delen van het land zijn de gevolgen al zichtbaar.

Politici, wetenschappers en media zijn bekend met de problematiek. Er worden al decennialang beleidspapieren over opgesteld, er zijn vele rapporten en statistieken bekend bij talloze overheidsinstanties, en ook in de media wordt over het klimaatprobleem in toenemende mate bericht, al worden daarbij de juiste verbanden te vaak niet gelegd, waardoor het totaalplaatje van de problematiek vaag blijft.

Er is namelijk nog te veel terughoudendheid rond de erkenning van het klimaatprobleem. Onze kennis neemt hand over hand toe, omdat nieuwe en nadere onderzoeken steeds meer zorgelijke informatie over het klimaat aan het licht brengen en er zijn duidelijke, voor iedereen zichtbare verschijnselen in het land waar te nemen. Toch lijken ernst en urgentie bij te weinig mensen door te dringen.

Hoewel de klimaatproblemen evident zijn, en op sommige plekken en in enkele regio’s de leefbaarheid aantasten en zelfs de veiligheid van burgers in het geding brengen, worden de oorzaken ervan niet helder geformuleerd, en de aanleidingen niet eerlijk geanalyseerd. Mede daarom blijft het politieke beleid dat nodig is om deze problemen te bestrijden, ver achter op de almaar ongeremd voortschrijdende klimaatproblematiek.

De mainstream media spelen hier een onzuivere rol. Er lijkt een grote terughoudendheid te bestaan in de kranten, en nog veel meer op tv, om het probleem bespreekbaar te maken en om de juiste mensen, die het probleem helder zouden kunnen beschrijven, aan het woord te laten. Het aandragen van oplossingen is nog helemaal niet aan de orde, mede omdat media en opiniemakers moeite hebben om de hoofd- en bijzaken die de wortels onder de problematiek vormen te scheiden.

Sterker nog, er lijken voornamelijk mensen aan het woord te komen die de klimaatproblematiek wegwuiven, bagatelliseren of zelfs ronduit ontkennen. Gekmakend, voor al diegenen die wel een helder beeld hebben van de problematiek en proberen om oplossingen bespreekbaar te maken.

Enkele vroege roependen in de woestijn werden nog weggehoond en voor gek verklaard. Sommigen lieten zelfs het leven vanwege hun strijd tegen de klimaatproblematiek. En nog verandert er bijna niets. Het klimaatprobleem met de islam is verdomd hardnekkig.

Column
  • iStock