Bart Nijman

'In welke staat treft de opvolger van Mark Rutte het land aan?'

Columnist Bart Nijman vindt dat Rutte het nooit echt zwaar heeft gehad in de Kamer. Soms lijkt het wel of de premier de enige is die tien jaar VVD-beleid ongeschonden heeft doorstaan.

Bart Nijman

Het laatste wat we van Mark Rutte gehoord hebben in de afgelopen weken, was dat hij zich voor een vierde termijn als premier verkiesbaar gaat stellen na deze regeertermijn. Dat hoorden we niet van hemzelf, maar van Telegraaf-verslaggever Wouter de Winther, die dat in zijn dubbelrol als VVD-perschef in het ochtendprogramma van WNL bekendmaakte.

In de afgelopen maand zagen we twee keer het Malieveld volstromen met trekkers, werden provinciehuizen belegerd door boeren en vulden ook de bouwvakkers het Malieveld. Vanwege de stikstofcrisis, een door de politiek veroorzaakt probleem waardoor de bouw bevroren is, boerenbedrijven in hun voortbestaan bedreigd worden en vele duizenden banen op de tocht staan. In de tussentijd kondigden zorgpersoneel en leraren grote stakingen aan, omdat ze bezwijken onder te hoge werkdruk en te lage beloningen.

Van Rutte werd niets vernomen. Boeren en bouwvakkers werden onthaald door zijn lakeien uit Vak K, die geen van allen in staat waren om antwoorden, geruststelling of oplossingen te bieden. Zorg- en onderwijspersoneel hebben geen trekkers, dus die hebben überhaupt nog geen reactie ontvangen.

Op sociale media trachtten VVD’ers zich solidair te verklaren, door de valse schijn te wekken dat ze kritisch zijn op het VVD-beleid waar de VVD de laatste drie regeerperiodes zelf verantwoordelijk voor is geweest (Nepnieuws! Manipulatie!). Rutte bleef stil.

Bijna tien jaar is hij al VVD-premier, en in die periode is de regeldruk toegenomen, zijn de belastingen gestegen, zijn primaire levensbehoeften (voedsel, gas, water, licht) duurder geworden en hebben diverse dragende sectoren onder onze samenleving hun positie zien verslechteren, verzwakken of onzekerder zien worden.

Soms lijkt het wel of Mark Rutte de enige is die tien jaar VVD-beleid ongeschonden heeft doorstaan. In geen enkel debat, hoe zwaar het dossier of hoe groot de politieke leugen die verklaard moest worden ook was, heeft hij het echt zwaar gehad in de Kamer? Ja, MH17 is een molensteen, maar dat is buitencategorie (en zelfs daar bluft ie zich aardig doorheen). En ook dat Oekraïnereferendum zal ’m zwaar gevallen zijn, precies tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap, maar de uitslag wist hij tamelijk moeiteloos naast zich neer te leggen.

Ondertussen zit het land op slot en sluimert er een onvrede in de polder die – gezien de brede steun – groter is dan alleen de boosheid van de boeren en bouwvakkers. Rutte kan het vast nog wel een vierde termijn volhouden. Maar in welke staat treft zijn opvolger het land aan?