Bart Nijman

‘Forum voor Democratie is een aaneenrijging van machteloosheid in mediamomentjes geworden’

Rutte en z'n demissionaire kabinet maken dankbaar gebruik van Forum voor Democratie als bliksemafleider, ziet Bart Nijman. 'Gelukkig zijn de Forumclowns immer gulzig bereid om als boksbal in de publieke arena te gaan staan.'

Bart Nijman

Pepijn van Houwelingen stond in de Tweede Kamer tegenover D66’er Sjoerd Sjoerdsma en sprak hem vanachter een priemende wijsvinger direct aan: ‘Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen’. Het magere mannetje achter de roddel over Johan Remkes’ drankgebruik probeerde zich manmoedig te verweren middels tegenverwijten met een hoog ‘ja maar jullie’-gehalte, maar hij kon het mallotige dreigement van de lijzige FvD’er emotioneel niet aan.

Ophef volgde, want nergens kan vrome inhaakverontwaardiging zo lekker op geprojecteerd worden als op politici die (manke) vergelijkingen met WOII maken - ongeacht of dat treurige tribunalengetetter schalt vanaf een platte clownskar die amechtig voortgetrokken wordt door het dode paard van het complottistische rechtspopulisme.

Het enige dat FvD nog bereikt, is zich tot onderwerp van morele verontwaardiging maken om te kunnen geloven dat aandacht gelijk staat aan tegenmacht terwijl het zijn opponenten de vale verhevenheid van gratuit fatsoen gunt. Het is decadente niksnutterij van alle kanten die desondanks ook in dit cursiefje weer 200 woorden opmaat beslaan voordat ik mijn eigen stokpaardjes kan bestijgen over de tactieken van verschroeide bestuursaarde van de demissionaire regering.

Forum voor Democratie is een aaneenrijging van machteloosheid in mediamomentjes geworden, dat vanuit de marge succesvol een centrale rol in de beeldvorming opeist en daarmee een beetje invloed heeft, maar geen macht. Die scepter ligt bij een demissionair kabinet dat een heel volk in beperkingen opsluit middels niet-werkende systemen, die op wankele gronden en zonder kaders in tijd, doelstellingen of normering zijn opgelegd. Baudet is een dankbare bliksemafleider. Gecontroleerde oppositie, pur sang.

Dat kabinet is demissionair omdat het jarenlang de levens van onschuldige burgers vernielde, hun kinderen uit huis plaatste en over al hun vrije rechten urineerde - dankzij beulswerk van ambtenaren, een corrupte landsadvocaat en de medeplichtigheid van gemakzuchtige rechters. Op de avond na het tribunalengekibbel in de Kamer oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat zelfs de Raad van State zich aan discriminatie schuldig heeft gemaakt in het toeslagenschandaal.

Rutte is afgetreden en vindt dat hij daarmee zijn aandeel heeft erkend, terwijl nog wekelijks nieuwe informatie opduikt, het hele dossier naar meineed meurt en iedereen die de kat de bel aan wilde binden, bijna op de rug is geworpen - van journalisten en klokkenluiders tot Kamerleden.

Nederland is geen dictatuur en Mark Rutte is geen totalitaire leider. Want na bijna een jaar in demissionaire functie peilt zijn partij nog altijd als hoogste bij alle politieke wedkantoren, dus kennelijk is dit wat het volk wil en in een democratie heeft het volk altijd gelijk, ook als ze er faliekant naast zitten.

Gelukkig zijn de Forumclowns immer gulzig bereid om als boksbal in de publieke arena te gaan staan, omdat iedereen retorisch masochisme met revolutionaire dreiging verwart. En de premier, hij schmierde voort.

Column
  • BrunoPress