Leon Verdonschot

‘Je bent geen ondernemer maar een pandjesparasiet’

Open Brief van Leon Verdonschot aan Wybren van Haga. 'Geen mens kan het hiermee oneens zijn, dacht ik. Maar ik had buiten u gerekend.'

Leon Verdonschot

Beste Wybren van Haga,


Je kunt veel van Hugo de Jonge zeggen (en het grootste deel ervan rijmt op ijdelheid), maar hij heeft grootse plannen voor de woningmarkt. En ook daar valt weer veel over te zeggen, bijvoorbeeld de vraag naar het verschil tussen plannen en werkelijkheid.

Maar dat doet allemaal nog steeds niks af aan de grote, principiële breuk die De Jonge als minister van Volkshuisvesting maakt met vele ministers voor hem: hij definieert wonen als een ‘grondrecht’. En daarmee ook als een ‘kerntaak’ voor de overheid. Na jaren glorie aan De Markt met als resultaat een land met een enorme woningnood, waar eindtwintigers noodgedwongen nog bij hun ouders wonen, 100.000 mensen dak- en thuisloos zijn, een kwart voor de huurders de huur nauwelijks nog op kan brengen en de grote steden onbereikbaar zijn geworden voor jonge gezinnen en modale verdieners (en daarmee dus ook voor potentiële verplegers, docenten en agenten), is er nu eindelijk het besef dat niet de markt, maar de overheid het voortouw moet nemen. Omdat in de huidige situatie alleen louche huisjesmelkers, al dan niet lid van ons koninklijk huis, profiteren door absurde huren te vragen aan wanhopige woningzoekenden. De Jonge wil een groot deel van de huurmarkt ‘maximaliseren’ (ik kan er ook niks anders van maken, zo praat de man nou eenmaal), waardoor vastgoedbeleggers niet meer zelf kunnen bepalen hoeveel huur ze vragen, namelijk veel te veel.

In een interview zag ik De Jonge de vraag krijgen of hij niet bang is dat sommige van die types die het over ‘pandjes’ hebben daar niet van balen, en misschien wel hun ‘pandjes’ van de hand doen. Nee hoor, antwoordde De Jonge; alleen maar mooi. Dan komt het ‘pandje’ gewoon weer op de markt als ‘woning’.

Geen mens kan het hiermee oneens zijn, dacht ik. Maar ik had buiten u gerekend. Of eerlijk gezegd: ik was u gewoonweg vergeten, tussen die inmiddels twintig partijen, afsplitsingen, partijen-met-maar-een-lid en partijen-met-maar-een-zetel in de Tweede Kamer. Maar u twittert als een malle, zag ik. En tussen het nog steeds verdacht maken van wetenschappers over corona (sommige hobby’s zijn moeilijk af te leren), het pleiten voor de inzet van het leger op Schiphol en het afwijzen van wapenleveranties aan Oekraïne (die wapens heeft ons eigen leger kennelijk veel harder nodig om de wachtrijen op Schiphol op te lossen) was daar die tweet van u, tegen de plannen om in te grijpen op de woningmarkt. Want ‘2 miljoen’ ondernemers raken zo hun ‘pensioenvermogen’ kwijt. Uw conclusie: ‘You will own nothing.’

De pandjesbaas van de Tweede Kamer, uit de VVD gezet vanwege integriteitskwesties (dan moet je het zoals bekend wel héél bont maken), nadat bekend werd dat u meer dan honderd panden bezat, waarbij u zich niet aan de regels hield, en de daaruit vloeiende problemen op de huurders afwentelde. Zo’n ondernemer, die klaagt over ‘niks bezitten’.

Cody Hochstenbach, stadsgeograaf van de Universiteit van Amsterdam en auteur van de woningmarktstudie Uitgewoond, vatte het briljant samen: ‘Je bent geen ondernemer maar een pandjesparasiet.’

En zolang de pandjesparasieten zich verzetten tegen zijn plannen, weet Hugo de Jonge dat die deugen.