Racisme en discriminatie in de voetbalwereld: 'Kijk die aap nou rennen'

Racisme en discriminatie blijkt een hardnekkig probleem in het amateur- en betaald voetbal. Wat zijn de consequenties voor spelers en supporters die hier in verschillende vormen mee te maken hebben en wat moet er gebeuren om dit in de toekomst te voorkomen?

Racisme

Over die vragen heeft Humberto Tan zich gebogen. Het is immers duidelijk dat deze problematiek nog altijd bestaat in en dat intimidatie en pestgedrag zeker niet onbekend zijn op het voetbalveld. Kijk alleen maar naar de nieuwsberichten die de revue passeren.

Om het probleem goed in kaart te brengen besloot de presentator mee te werken aan een film, genaamd 'Allemaal Gelijk?' In iets meer dan een uur probeert Tan het probleem vanuit verschillende perspectieven in beeld te brengen. Met succes.

Reden om te stoppen

In Allemaal Gelijk? wordt duidelijk dat racisme en discriminatie door iedereen anders wordt ervaren, evenals de gevolgen ervan.

Zo vertelt Davy in een gesprek met zijn vader, en tevens oud-voetbaltrainer, over zijn ervaringen op de club. Hij werd als homoseksuele jongen geconfronteerd met het genormaliseerde, masculine gedrag op het voetbalveld. In zijn ervaring werd alles wat niet ‘hetero’ was, bewust of onbewust als minder benadrukt. Dit was voor hem reden om te stoppen met voetbal, ondanks dat hij nog altijd genoot van de sport. Zijn vader heeft dit nooit doorgehad.

Shanun [15 jaar], actieve speler, laat zich niet beïnvloeden door wat er geroepen wordt en zegt: “Racisme zal nooit uit de wereld verdwijnen, voor mij is het inmiddels een normaal ding.”

Verschillende perspectieven

Tan laat ook supporters zien tijdens een wedstrijd van Oranje. De een zegt bewust na te denken over wat hij zegt. De ander geeft aan vooral voor zichzelf in het stadion te zijn: “Als ik zing, dan zing ik - en dan houd ik geen rekening met een ander.” De film probeert een licht te schijnen over wat dat laatste voor een ander kan betekenen.

Andere onderwerpen die belicht worden in de film zijn de moeilijkheid van het juridisch aanvechten van discriminatie en de kloof tussen het mannen- en vrouwenvoetbal. Het resultaat is een kritische film over de staat van het voetbalklimaat in ons land. Kijken dus. En dat kan gewoon hieronder. Gratis en voor niks.

Humberto Tan

Het is overigens niet toevallig dat Humberto Tan is gevraagd om mee te werken aan de film. De presentator is voorzitter van de commissie Mijnals, een organisatie die racisme en discriminatie in het voetbal aankaart en aanpakt.

Tan: “Ik heb meegewerkt aan deze documentaire omdat ik de doelstelling ervan onderschrijf, namelijk aandacht vragen voor discriminatie in de breedste zin van het woord.’’

De film is geproduceerd door No Pictures Please, in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Mens & Maatschappij
  • Allemaal Gelijk?