Bart Nijman

Bart Nijman: 'Attje Kuiken moet plaatsmaken voor de oudere mannelijke witte billen van Frans Timmermans'

‘Van Frenske wisten we al dat het een keizer zonder kleren is, maar hij zet nu ook heel dogmatisch links in hun ideologische hempie’

Bart Nijman

Hij kan er zelf helemaal niets aan doen want je kiest je geslacht en huidskleur niet bij geboorte, maar zo we Frans Timmermans voor één ding dankbaar mogen zijn, is het wel dat hij voorgoed een eind maakt aan het domlinkse gejengel over ‘oude witte mannen’. Zijn geplande terugkeer naar de landelijke politiek legt die ideologische echo abrupt het zwijgen op.

‘Soms moet je met harde maatregelen komen om tot een diversere samenstelling van organisaties te komen. Ik snap dat dit af en toe een bedreiging is voor de mannen met witte billen hier aan tafel, maar dat is gewoon de realiteit.’ Woorden van Attje Kuiken in december 2020 waarmee ze diversiteitsquota verdedigde en pleitte voor het niet aannemen van blanke sollicitanten. De partijleidster van de PvdA moet nu zelf plaatsmaken voor de veel oudere mannelijke witte billen van Frenske (62 en al een half leven politiek actief), die niet eens solliciteert maar gewoon áánkondigt dat ie namens PvdA en GroenLinks partijleider met premier-aspiraties wordt.

Zou Kuiken zich bedreigd voelen? Zo ja, dan zullen we haar daar niet over horen want je gaat je eigen gedroomde premierskandidaat natuurlijk geen pootje haken op basis van zijn leeftijd, afkomst en huidskleur.

Ook Jesse Klaver, het eeuwige kind in de Kamer, moet een stapje terugdoen voor Holle Bolle Frenske. De biculturele fractieleider van GroenLinks ‘constateerde’ in juli 2020 in een interview met de Volkskrant ‘dat er in Nederland geen gelijke kansen zijn voor mensen met een migratieachtergrond’, en hij is nu zelf het levende bewijs van zijn eigen stelling geworden. Niet alleen moet hij achter Timmermans aansluiten, ’s mans corpulente corpus en dito gezwollen ego zullen Jesse volledig aan het zicht onttrekken.

Van Rutger Bregman, boekjesdominee des vaderlands, mogen we daar niet te besmuikt over doen: ‘Zoveel ergerlijk geklets over Frans Timmermans die te ijdel, te wit, te oud, te gevoelig, te drammerig, te weet-ik-wat zou zijn,’ stampvoette hij op zijn LinkedIn. Hij wil het hebben over ‘ideeën en geboekte resultaten’, niet over leeftijd, afkomst en huidskleur. Nou Rut, helemaal eens jongen, maar kun je dan ook accepteren dat er mensen zijn die de ideeën van Frenske maar matig vinden, en zijn geboekte resultaten meten langs de lat die Timmertrump voor zichzelf ook hanteert, namelijk: wat heeft het opgeleverd voor hém?

Het ego, de ijdelheid en de vanzelfsprekendheid waarmee Timmermans zichzelf naar voren duwt als Grote Witte Hoop voor links, op een door hem gekozen manier op een voor hem opportuun moment, zorgen voor een schitterende botsing met de holle progressieve waarden over ‘inclusiviteit en diversiteit’. Van Frenske wisten we al dat het een keizer zonder kleren is, maar hij zet nu ook heel dogmatisch links in hun ideologische hempie.

Column
  • NL Beeld / Belga