OM gaat FVD'er Gideon van Meijeren vervolgen

Het OM heeft besloten Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon Van Meijeren te vervolgen voor twee gevallen van opruiing. Deze incidenten vonden beide plaats in 2022. Het is ongebruikelijk dat het OM een Kamerlid vervolgt.

Gideon van Meijeren

Het eerste geval draait om een speech van Van Meijeren bij een boerenprotest, het tweede geval heeft te maken met een online interview met de FvD’er dat in november van dat jaar werd gepubliceerd.

Uitspraken

De toespraak die Gideon van Meijeren gaf aan de boeren in her Gelderse dorp Tuil, werd op internet gedeeld. In zijn speech verkondigde het Kamerlid dat de boeren zich gewelddadig mochten gaan verzetten tegen de overheid. Hierbij verwees hij naar het Wetboek van Strafrecht, Artikel 41. "Artikel 41 bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, goed of eerbaarheid te beschermen tegen een wederrechtelijke aanranding", aldus Van Meijeren. Ook zei hij "dat het niet altijd gezond is, als er een taboe rust op het gebruik van geweld."

In het gewraakte online interview, gepubliceerd een paar maanden na de speech, sprak het FVD-Kamerlid over revolutie en dat daarbij in het verleden soms slachtoffers moesten vallen. Van Meijeren gaf in het artikel aan te hopen op Nederlanders die zouden optrekken naar het Binnenhof. En dat deze mensen daar zouden zeggen: "Wij gaan hier niet meer weg voordat de regering weg is." Van Meijeren was er zelf van overtuigd dat het FvD genoeg mensen voor deze actie bij elkaar zou kunnen krijgen.

Vervolging van een Kamerlid

Het komt zelden voor dat het Openbaar Ministerie een Kamerlid vervolgt. Het basisprincipe is volgens Justitie dat een politicus "zaken van algemeen belang aan de orde moet kunnen stellen", ook als deze daarmee anderen kan kwetsen, choqueren of verontrusten. Daar plaatst het OM echter wel een duidelijke kanttekening bij: een politicus draagt in het publieke debat namelijk ook "de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de rechtstaat."

Politiek
  • NOS, NU.nl
  • NL Beeld / Regiofotografie