Sylvana Simons verlaat de Tweede Kamer: een overzicht van haar relletjes

Er is een tijd van komen en van gaan. Voor Simons is het nu tijd voor het laatste. En om dat te vieren, zetten we haar grootste relletjes op een rij.

Sylvana Simons

Voordat Simons de politiek in ging, was ze vooral bekend als televisiepersoonlijkheid en -presentator. In 2015 besloot ze het roer om te gooien en zich in te gaan zetten voor de strijd tegen racisme. Een jaar later werd ze lid van DENK, maar na onenigheid besloot Simons afscheid te nemen van deze partij en richtte ze BIJ1 op. Twee jaar geleden werd Simons als eerste zwarte vrouw beëdigd als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En dat hebben we geweten.

Zwarte piet

Sylvana Simons is een uitgesproken tegenstander van Zwarte Piet. Vanwege haar mening kreeg ze van een deel van Nederland veel haat over zich heen. Het ging zelfs zo ver dat vier mensen verkleed als Zwarte Piet in 2017 bij Simons op de stoep stonden. De BIJ1-voorvrouw was op het moment van het incident niet thuis, maar deed wel aangifte. De vier mensen hadden hun huisbezoek namelijk gefilmd en samen met de gegevens van Simons het internet op geslingerd.

En vorig jaar zorgde Zwarte Piet voor een behoorlijke clash tussen Simons en toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wilde bij de Sinterklaasintocht in Staphorst demonstreren omdat er volledig zwarte Pieten meeliepen. Leden van KOZP werden door tientallen mannen belaagd en bekogeld en burgemeester Ten Kate verbood op het laatste moment de demonstratie vanwege zorgen over de veiligheid. Een dag later zei Yesilgöz in een bericht op Twitter dat zij was geschrokken ‘van de wijze waarop KOZP-actievoerders door tegendemonstranten zijn belaagd.’ Simons viel de minister vervolgens hard op die woorden aan: ‘Dit waren geen tegendemonstranten, dit waren mensen die zich verlaagden tot poging tot doodslag. Dat noem ik terrorisme.’

Simons noemde Yesilgöz hardleers: ‘Op hoeveel onderzoek wil de minister nog wachten? Ik ben geïrriteerd, want al elf jaar lang worden mensen in elkaar geslagen door de politie of door mensen die door de politie alle kans daartoe krijgen.’ Yesilgöz zei daarop dat ze minstens zo veel irritatie voelde: 'Ik laat mijn politieagenten niet wegzetten alsof ze doelbewust op burgers afstappen om hen in elkaar te meppen.’

Schreeuwende Sylvana

Het kwam vaker voor dat Simons zichtbaar geïrriteerd was. Zo vertrok ze ook eens schreeuwend uit de Kamer na een aanvaring met voormalig minister van Justitie en Onderwijs, Ferd Grapperhaus. Dat gebeurde tijdens een debat over de werkwijze van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die jarenlang gewone Nederlandse burgers stiekem in de gaten hield zonder gegronde redenen. Daarover kreeg Grapperhaus nogal wat kritiek te verduren.

Simons had een motie ingediend om onderzoek te doen naar machtsmisbruik door medewerkers van de NCTV. Tijdens het debat bleek dat minister Grapperhaus niet bereid was hier gehoor aan te geven, tot groot chagrijn van de fractievoorzitter van BIJ1. ‘Ik ben ontzettend benieuwd wat er in vredesnaam voor nodig is voordat iemand hier een keer het lef heeft om te zeggen: ‘Ja, daar gaan we eens onderzoek naar doen’, want in het eerste artikel van onze Grondwet staat dat wij discriminatie en racisme niet accepteren,’ schuimbekte Simons. Toen ze daarna in haar boosheid haar stem steeds verder begon te verheffen, besloot de Kamervoorzitter Simons’ microfoon uit te zetten. Daarna verliet ze stampvoetend de Tweede Kamer.

Middelvinger

De meest recente rel van Simons is de middelvinger die ze opstak naar Joost Eerdmans van JA21. Het gebeurde tijdens een debat over het conflict tussen Hamas en Israël. In dat debat had DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle de omstreden leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ gebezigd. Volgens Eerdmans kon die uitspraak niet door de beugel, omdat de leus zou oproepen tot Jodenhaat. Dit was voor Simons het teken om de Palestina-leus juist te verdedigen, met het argument dat een rechter eerder al had bepaald dat deze valt onder de vrijheid van meningsuiting.

‘Noch de heer Eerdmans, noch de Heer Rutte spreekt recht. En als een rechter rechtspreekt, dan is dat wet. Dan is dat recht. Dus als een rechter in ons land beslist dat bepaalde woorden geen enkele oproep zijn tot haat, tegen wie dan ook is, dan is het niet aan de heer Eerdmans om te besluiten dat dat anders is.’

Terwijl Eerdmans aan de microfoon stond om te reageren op Simons’ argument, besloot de BIJ1-voorvrouw om een stukje non-verbale communicatie in de strijd te gooien: zij gaf Eerdmans dé vinger.

Simons verlaat dan wel samen met haar partij definitief de Tweede Kamer, maar de verschillende incidenten rondom de BIJ1-voorvrouw zullen veel politici niet snel vergeten.

Politiek
  • X, AD, RTL Nieuws, Panorama
  • NL Beeld / Regiofotografie