'Het CBS sjoemelt met cijfers'

Als eerste politieke partij lanceerde 50Plus vorige week haar verkiezingsprogramma. De ouderenpartij maakte ook bekend d...

Als eerste politieke partij lanceerde 50Plus vorige week haar verkiezingsprogramma. De ouderenpartij maakte ook bekend dat Henk Krol (66) de lijsttrekker is bij de Kamerverkiezingen van 2017. Wij vroegen de ‘pensioenpaus’ zelf om uitleg.

Tekst: Caspar Naber

U wilt het kabinet Rutte II ‘terugpakken’ omdat 50-plussers de afgelopen jaren ‘ongenadig hard’ zijn gepakt. Maar volgens het CBS is de huidige generatie gepensioneerden de rijkste ooit.

‘Daar heeft het CBS gelijk in, als je 75-jarigen van nu vergelijkt met leeftijdsgenoten van tien jaar geleden. Dan zijn de eersten rijker omdat ze langer pensioen opbouwden en ook een hoger pensioen hebben. Dat levert een groter bedrag op. Maar alles is inmiddels duurder geworden. Daarom moet je 75-jarigen van nu vergelijken met 65-jarigen van tien jaar geleden. Dan zie je dat ze er sinds hun pensioen fors in koopkracht op achteruit zijn gegaan. De helft van de ouderen heeft afgelopen jaar gemiddeld 100 euro per maand moeten inleveren. Zes op de tien senioren heeft minder koopkracht dan in 2011, zo blijkt uit onderzoek van de Unie KBO.’

U vindt de cijfers van het CBS niet betrouwbaar?

‘Het CBS sjoemelt op verzoek van de regering leuk met cijfers. Het kijkt bovendien naar het gemiddeld vermogen, en komt uit op 244.000 euro voor 65-plussers en 192.500 voor de groep 45 tot 65 jaar. Terwijl slechts een klein percentage ouderen puissant rijk is. Die kleine groep trekt het gemiddelde omhoog. De meeste ouderen hebben geen vermogen en krijgen slechts AOW met soms een klein aanvullend pensioen. Over die laatste groep, die door dat aanvullend pensioen geen recht op toeslagen heeft, maak ik me het meest zorgen.’

U belooft het roer radicaal om te gooien, te beginnen met de verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar, verhoging van de AOW-uitkering en het schrappen van de pensioenkorting. Wie gaat dat allemaal betalen?

‘De belangrijkste reden voor de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar was de krapte op de arbeidsmarkt. Er waren meer werknemers nodig. Dat kon worden opgelost door ouderen twee jaar langer te laten werken, zo redeneerde het kabinet destijds. De situatie is nu anders. Veel van die ouderen zijn onnodig in een uitkering terechtgekomen en wie wel weer aan de bak komt, houdt banen bezet voor jongeren. De jeugdwerkloosheid stijgt, vooral onder laagopgeleiden. Iemand zonder werk krijgt een uitkering tussen de 1076 euro en 1153 euro, iemand met een AOW-uitkering 1144 euro. Het kost dus niks om de AOW-leeftijd te verlagen. Door tegelijk een werkgelegenheidsoffensief te voeren voor 45-plussers, levert het juist meer op. Het voordeel is dat ouderen dan kunnen gaan genieten van hun oude dag en jongeren vaker een baan vinden. Trouwens, niemand hoeft van ons op zijn 65ste met pensioen, maar mag dat wel. Ik denk dan vooral aan mensen met lichamelijk zware beroepen.’

Hoe geloofwaardig is iemand die in 2013 opstapte na in opspraak te zijn geraakt wegens het niet afdragen van pensioenpremies en subsidiefraude bij de Gay Krant?

‘Ik ben zo geloofwaardig als wat. De beschuldigingen bleken niet waar te zijn. De FIOD, rijksrecherche en rechter vonden geen enkel bewijs. Mijn beslissing op te stappen als fractieleider in de Kamer was achteraf gezien dom omdat mensen het interpreteerden als: zie je wel, er klopt iets niet. Ik wilde de partij geen schade berokkenen in afwachting van het onderzoek, maar bereikte uiteindelijk het tegenovergestelde. De partij heeft mij nooit laten vallen. In 2014 vroeg het partijbestuur me om de zieke Martine Baay-Timmerman tijdelijk te vervangen in de Kamer en uiteindelijk om haar zetel over te nemen nadat was gebleken dat ze toen niet zou terugkeren. Ook was ik lijstduwer voor de partij bij de Europese verkiezingen. Bij de Kamerverkiezingen van 2012 deed ik ervaring op als lijsttrekker. Door de heisa rond de werkgeversbijdragen bij de Gay Krant weet ik inmiddels precies hoe het zit met de pensioenpremies en hoe het wel en niet moet.’

Naast typische ‘senioren-issues’ zoals meer geld voor de thuiszorg en terugkeer van het Ziekenfonds bevat uw verkiezingsprogramma ook zogenaamde ‘Pluspunten’: een gekozen burgemeester, het terugsturen van economische vluchtelingen en verhoging van de naturalisatietermijn voor immigranten van vijf naar tien jaar. U wilt stemmen afpakken van de VVD, PVV en D66?

‘Ons verkiezingsprogramma is links noch rechts en bevat elementen van verschillende partijen. Als wij die kunnen aftroeven dan is dat mooi meegenomen, maar wij willen hen niet het gras voor de voeten wegmaaien. De meeste punten stonden vier jaar geleden ook al in ons programma, maar toen nam niemand ons serieus. Ze zijn nu verfijnd.’

Moeten we 50Plus nu wel serieus nemen?

‘In de Eerste Kamer hebben wij al twee zetels en volgens de laatste peilingen van begin augustus zou 50Plus zes, zeven zetels behalen in de Tweede Kamer. Dan zijn we groter dan de ChristenUnie. Ervan uitgaande dat het onmogelijk is om met twee, drie of vier partijen een meerderheid te vormen, kunnen andere partijen in dat geval niet meer ons heen bij de coalitievorming. Ik ga er zelfs van uit dat we in de dubbele cijfers komen. De afgelopen dagen hebben zich tientallen nieuwe leden gemeld. Ze vonden ons in het verleden vaak te mak, maar kiezen nu voor ons omdat we hun boosheid verwoorden.’