6 redenen waarom we IEDER JAAR VRIJ zouden moeten zijn op Bevrijdingsdag

Waarom het vandaag Bevrijdingsdag is, dat weten we allemaal. Maar waarom krijgen sommige mensen wel vrij, en anderen nie...

Waarom het vandaag Bevrijdingsdag is, dat weten we allemaal. Maar waarom krijgen sommige mensen wel vrij, en anderen niet?

Na de bevrijding werd bepaald dat Bevrijdingsdag om de vijf jaar gevierd zou worden. Dodenherdenking zou wel elk jaar plaatsvinden. Pas in 1990 werd Bevrijdingsdag omgedoopt tot Nationale Feestdag, waarna het jaarlijks plaatsvond. Niet iedereen kreeg daardoor meteen vrij op 5 mei. In tegenstelling tot andere feestdagen ligt Bevrijdingsdag vast in de cao’s, of is het aan de werkgever om te beslissen.

Lees ook: 6 feestdagen die wij Nederlanders direct moeten invoeren

Maar wij bij Nieuwe Revu vinden dat dat anders kan. Hier zes redenen waarom we op 5 mei allemáál vrij zouden moeten hebben. Niet om de vijf jaar, maar ieder jaar.

1. What's in a name?

Dat men op VRIJdag niet vrij is, is al erg genoeg. Maar met de wetenschap dat vrijdag van Freyja komt, en niet van vrijheid, kunnen we ons daar nog wel enigszins in vinden. Maar dat er op een dag waarop het draait om vrijheid mensen op kantoor opgesloten zitten... Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.

2. Leve de Koni... Eeeh, vrijheid!

De monarchie moet natuurlijk worden afgeschaft, maar bier zuipen met een oranje petje op je hoofd is natuurlijk niets mis. Bovendien willen we er niet op achteruit gaan wat betreft vrije dagen. Dus, heel simpel. Koningsdag schrappen, de massale feestvreugde verplaatsen naar 5 mei.

3. Niemand gelooft nog in de hemelvaart of wat dan ook van Jezus

Het Nieuwe Testament is een aardig verhaal, maar onderzoek wijst uit dat de meeste Nederlanders het toch meer als fictie beschouwen. Aangezien we de dag dat Frodo de ring vernietigde ook niet vieren, kunnen we een dag als Hemelvaartsdag ook schrappen. Of Pinksteren. Of wat dan ook. De Tweede Wereldoorlog is wél echt gebeurd en we zijn écht bevrijd op 5 mei. Goed, punt gemaakt.

4. We willen naar Bevrijdingsdagfestivals

Er zijn jaarlijks zoveel festivals op 5 mei dat er een speciale website voor is opgezet (mét interactieve kaart). Daar willen wij graag bij zijn natuurlijk, maar dat mag meestal niet van onze baas. Ambtenaren mogen overigens wel gewoon. Mogen we voor één dagje allemaal ambtenaar zijn?

5. Goed voorbeeld doet volgen

In andere landen zijn ze ook gewoon vrij op 'Bevrijdingsdag'. De Fransen bijvoorbeeld vieren op 8 mei hun fête de la victoire. Geen postkantoor, bank of school is open op de dag dat de Duitsers zich overgaven. Wij willen ook graag wat van die liberté.

6. Bevrijdingsdag is gewoon heel erg belangrijk

5 mei 1945 is de belangrijkste dag uit de Nederlandse geschiedenis. Na stil te hebben gestaan bij de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei vieren we op 5 mei de Nederlandse kernwaarden vrijheid, democratie en de rechten van de mens. Stoom afblazen na herdenken, dat kan niet op kantoor.

Over het hele politieke spectrum wordt er gediscussieerd over wat het Nederlanderschap nou precies is. Laat vrijheid daarin centraal staan.