Pieter Omtzigt presenteert eindelijk verkiezingsprogramma

In augustus kwam Pieter Omtzigt met het nieuws naar buiten dat hij zijn eigen politieke partij ging oprichten. Het werd Nieuw Sociaal Contract (NSC). Vandaag presenteerde de politicus dan éindelijk als één na laatste het verkiezingsprogramma.

Pieter Omtzigt

Alle 44 kandidaten binnen NSC hebben de mogelijkheid gekregen om bij te dragen aan het verkiezingsprogramma van de partij. Dat is dan ook één van de voornaamste redenen volgens de partij dat het programma wat langer heeft geduurd. Het programma bestaat uit zo'n 100 pagina's. Nieuwe Revu zet de meest opvallende voor je op een rijtje:

Bestuurscultuur

Volgens NSC is het 'allerbelangrijkste' het herstel van de 'bestuurlijke ordening in Nederland'. Omtzigt en zijn partij zijn van mening dat de grondrechten van verschillende burgers in ons land zijn geschonden. Bijvoorbeeld de gedupeerden van de toeslagenaffaire en de Groningers. Er moet volgens NSC een grondwettelijk hof komen, waar je als burger kan laten testen of jouw grondrechten daadwerkelijk zijn geschonden. Het bestuur heeft volgens Omtzigt gefaald, vandaar de titel van het verkiezingsprogramma: Tijd voor herstel.

Bestaanszekerheid

Een hot topic in de politiek de afgelopen tijd: de bestaanszekerheid. Omtzigt geeft aan dat het Rode Kruis heeft geconstateerd dat er te veel Nederlanders problemen hebben met rondkomen, waardoor er voedselarmoede is ontstaan. Daarnaast is de woningnood een groot probleem in Nederland. NSC wil tot 350.000 woningen bouwen en wil grote bedrijven als Philips aansporen wijken te bouwen voor personeel. Hier speelt migratie ook een rol, omdat de Nederlandse regering nooit kan inlopen met woningen, als er constant migranten binnen komen die óók een woning nodig hebben.

Migratie

Volgens NSC is houdbare migratie van belang. Omtzigt wil jaarlijks 50.000 migranten toelaten in Nederland. Uitgezonderd migranten met een beroep waar tekort aan is en technische studenten. Er zijn op het moment volgens de partij van Pieter Omtzigt te veel internationale studenten, waardoor er voor Nederlandse studenten minder kansen zijn.

Wat betreft asielmigratie, wil NSC een twee-statussen-stelsel invoeren. Dit stelsel maakt onderscheid tussen asielzoekers die naar ons land vluchten vanwege oorlog en asielzoekers die naar Nederland komen wegens persoonlijke omstandigheden.

Politiek
  • De Telegraaf
  • NL Beeld / Regiofotografie