OM: 'Zaak tegen Job Gosschalk kan nog alle kanten op'

Het Openbaar Ministerie beslist volgende week of het over gaat tot vervolging van Job Gosschalk. Vandaag werd bekend dat de castingdirector en zijn aanklager de zaak na mediation hebben afgesloten.

Job Gosschalk

Na ruim een jaar onderhandelen hebben Job Gosschalk en zijn aanklager overeenstemming bereikt over een verschil van inzicht in het langlopende conflict tussen beide. Aanleiding van de oorspronkelijke aanklacht waren verdenkingen van misbruik door Gosschalk jegens eens van zijn slachtoffers. Die laatste greep de wereldwijde #MeToo-beweging aan om ook juridisch aan de bel te trekken.

'Tussen de heer J. Gosschalk en de persoon die aangifte tegen hem gedaan heeft, heeft in het kader daarvan een mediation plaatsgevonden', laat advocaat Richard Korver middels een gezamenlijke verklaring van beide partijen weten. Hij vervolgt: 'In de mediation hebben zij over en weer de gelegenheid gehad hun visie op de gebeurtenissen te geven, en hebben zij van elkaar gehoord hoe ieder deze beleefd heeft. Daarbij zijn waar mogelijk vragen beantwoord, en aannames weggenomen. Aangever en de heer Gosschalk waarderen de mogelijkheid tot mediation die hen geboden is en sluiten daarmee tussen hen de zaak af. Over de inhoud van de mediation kan conform de mediationregels door geen der partijen, hun raadslieden, de mediators, of op andere wijze betrokkenen, enige mededeling worden gedaan.'

Gosschalks advocaat Gerard Spong sluit zich aan bij de verklaring en laat Nieuwe Revu weten: 'Op dit moment is dit wat we kwijt willen en staat er geen nieuwe verklaring hierop volgend in de planning. Je moet echter nooit nooit zeggen, dus misschien geeft Gosschalk op een later moment zijn visie op het verhaal middels een eigen verklaring of interview.'

Volgende week

Dat beide partijen er onderling zijn uitgekomen, wil niet zeggen dat de zaak daarmee ook is afgedaan. 'De officier van justitie beslist zelf wat hij met de aangifte wil doen', aldus Korver.

Het Openbaar Ministerie verklaart tegenover Nieuwe Revu dat het nog alle kanten op kan. 'We hebben de afgelopen maanden gewacht met het nemen van een beslissing, omdat we het mediationtraject dat was ingezet eerst afwachten. Om die reden onthielden we ons ook van uitspraken, omdat publiciteit over deze zaak een nadelige invloed zou kunnen hebben gehad op de gesprekken tussen de heer Gosschalk en zijn aanklager. Nu ze er echter zijn uitgekomen kunnen wij een beslissing nemen, waarbij we nadrukkelijk rekening zullen houden met de wensen van beide partijen. Deze beslissing volgt in de loop van volgende week, waarbij we de mogelijkheid hebben uit een aantal afdoeningen. Dit varieert van seponeren tot het alsnog voor de rechter brengen. Wat dat betreft kan het dus nog alle kanten op.'

Langdurig

De zaak heeft lang geduurd. Na een uitgebreide verklaring van een van zijn slachtoffers, die vorig jaar om deze tijd werd afgenomen, werden ook Gosschalk en zijn advocaat op de hoogte gesteld van het dossier. Nadat beide de tijd hadden gekregen zich hierop in te lezen, werd Gosschalk vorig jaar december uitgenodigd voor een gesprek met het Openbaar Ministerie om zijn kant van het verhaal te vertellen.

'Voor het einde van 2018 verwacht ik duidelijkheid', aldus Spong destijds. Achteraf een mission impossible, aangezien Gosschalk op de afgesproken datum en tijd simpelweg niet kwam opdagen. Alle partijen zaten klaar, maar de hoofdrolspeler liet verstek gaan. Een maand later vond het gesprek, een verhoor van maar liefst zes uur, echter alsnog plaats. Alle ingrediënten om tot een oplossing te komen waren daarmee aanwezig, maar men koos uiteindelijk voor de vandaag bekend gemaakte mediation.

Wat eveneens meespeelde in de vertraging van de zaak, is het feit dat de officier van justitie die de zaak behandelde, tussentijds verhuisde naar het buitenland. Men was daarom genoodzaakt in allerijl een nieuwe medewerker op de zaak te zetten, die het dossier weer helemaal van voor af aan moest bestuderen. Het OM bevestigt de emigratie maar ontkent dat dit de reden van de vertraging is. 'Het kwam echt door de complexiteit van de zaak.'

Voor zaken als deze bestaat er een 'redelijke termijn van vervolging' van twee jaar. In die periode is het wenselijk zowel de zaakbehandeling als de berechting gereed te hebben. Dit is echter geen wet van meden en perzen. Helemaal niet als de verdachte wensen heeft waardoor dit langer duurt.