Leon Verdonschot

'Het Haga Lyceum is een salafistisch hersenspoelinstituut, vermomd als school'

Open brief van columnist Leon Verdonschot aan Sylvana Simons, fractievoorzitter van Bij1.

Leon Verdonschot

Beste Sylvana Simons,

De succesvolste marketingcampagne die de Moslimbroederschap ooit heeft gevoerd, moet toch wel die rond de term ‘islamofoob’ zijn. Een woord dat alles op een hoop smijt: van moslimhaat tot redelijke, genuanceerde kritiek op de onredelijke, ongenuanceerde kanten van de (politieke) islam. Wie gooit met die term, en sommigen doen dat twee keer per zin, drukte iedere criticus in de hoek van de hater. De term is veel listiger dan bijvoorbeeld ‘racist’, juist omdat de definitie ervan zo breed is dat het een moeilijker te weerleggen verdachtmaking is. 

Jij zit in de Amsterdamse gemeenteraad voor de politieke partij Bij1. In jullie programma staat dat jullie je inzetten voor ‘radicale gelijkwaardigheid’: ‘Emancipatie van vrouwen, mannen, ouderen, kinderen, minderheden en seksuele voorkeuren. Alleen zo kunnen we weer vooruitgang maken.’

Vorige week debatteerde de gemeenteraad voor de zoveelste keer over het Haga Lyceum, een salafistisch hersenspoelinstituut, vermomd als school. Op het Haga Lyceum moeten meisjes zich in de pauze terugtrekken in een aparte ruimte, leren ze dat ze zich niet mogen kleden als ‘ongelovigen’ (lees: onbedekt), en als ze ongesteld zijn, worden ze bij het gebed apart gezet. In een van de gebruikte leerboeken staat dat Allah homoseksuelen verafschuwt.  

De AIVD maakt zich grote zorgen over de school: leerlingen worden er gevormd in antidemocratisch gedachtengoed. De Onderwijsinspectie, structureel tegengewerkt en zelfs geïntimideerd door de school, heeft een vernietigend rapport over het Haga gepubliceerd. Onderwijsvrijheid heeft geleid tot een school die kinderen opleidt in onvrijheid: het Haga Lyceum is het monster van Frankenstein van artikel 23. 

Je zou denken: iemand die zich inzet voor ‘radicale gelijkwaardigheid’ heeft niets op met zo’n school. Iemand die strijdt voor ‘emancipatie van vrouwen’ kan niet leven met een instituut dat vrouwen letterlijk in een hoek zet. Iemand die zich inzet voor ‘emancipatie van seksuele voorkeuren’ wil geen school die kinderen leert dat homoseksualiteit afschuwelijk is. 

Maar nee. DENK, beschermengel van het lyceum omdat ze daar kinderen eigenlijk de denkbeelden van DENK bijbrengen, wilde in Amsterdam een debat over het Haga. En toen kwam jij aan het woord. Het Haga Lyceum, sprak jij, was het ‘slachtoffer’ van ‘islamofobie’. Zo werkt dat dus. Dader wordt slachtoffer. Criticus wordt dader. Beschermer van democratie en vrouwenrechten wordt islamofoob. 

Toch een vraag. Een van de ontelbare critici van het Haga Lyceum is het Contactorgaan Moslims & Overheid (CMO), een koepelorganisatie van vele honderden moskeeën, die met lede ogen moesten toezien hoe het Haga Lyceum met niemand samenwerkt. Zoals de CMO-voorzitter het in 2017 al formuleerde: ‘Ze zonderen zich af van de Nederlandse maatschappij, maar ook van de rest van de moslimgemeenschap.’

Sylvana, is het CMO dan ook islamofoob?