Kut, Bob Fosko veel te vroeg overleden

Vrijdag is Bob Fosko – zanger, acteur, Raggende Man, Nieuwe Revu-columnist en allround mooie vent – overleden. Bob had kanker en werd maar 64 jaar.

Bob Fosko

‘Ik ben vastgezwommen in de fuik van het leven’, schreef Bob Fosko in zijn eerste column voor Nieuwe Revu. Bob had sinds oktober 2019 een vaste plek in het blad en op de site, waarop hij verslag deed van zijn naderende levenseinde. Zijn column heette dan ook Zolang het Kan.

In de loop van februari publiceerden wij wat zijn laatste column zou blijken. ‘Omdat niemand kan zeggen hoeveel tijd me nog rest, pak ik alles en geef ik zoveel mogelijk’, schreef hij de lezer. Zijn ziekte noemde hij in die column ‘vette pech’. En dat was het.

Het ga je goed Bob. De redactie wenst Vera en de kinderen veel sterkte toe.