'Het is niet uitgesloten dat Wilders een marionet is'

Ik ben geen fan van DENK, maar niemand mag hen verwijten dat ze handlangers van Erdogan zouden zijn. Het is niet...

Ik ben geen fan van DENK, maar niemand mag hen verwijten dat ze handlangers van Erdogan zouden zijn.

Het is niet van alle politieke partijen en bewegingen duidelijk hoe hun financieel huishouden eruit zien. Er bestaan natuurlijk overheidssubsidies en contributiegelden, maar veel politici moeten het vooral hebben van donaties. Dat is normaal gesproken geen probleem, zou je denken, maar als buitenlandse clubs invloed op ons parlement willen uitoefenen, wordt het toch een dubieuze kwestie, die meer aandacht verdient.

Van alle partijen in de Tweede Kamer werden Groep Kuzu/Öztürk het vaakst verdacht gemaakt, omdat ze in de ban zouden zijn van ‘De lange arm van Ankara’, waarmee werd gesuggereerd dat de heren geld uit Turkije kregen, zodat ze hier meer invloed konden vergaren. Talloze media en partijen hebben hier openlijk over gespeculeerd, wat niet heel verwonderlijk is, gezien het commentaar en de standpunten van de prille beweging.

Maar de ironie wil dat een meerderheid in de Tweede Kamer vorige maand tegen het voorstel van DENK heeft gestemd om buitenlandse financiering van Nederlandse politieke partijen te verbieden. Partijen als VVD, CDA, PVV, Christenunie, SGP en VNL stemden tegen, daarmee lieten ze weten geen moeite te hebben met externe bemoeienis.

Dat is tamelijk zorgwekkend. Vooral als je bedenkt dat extremisten, of het nu witte neonazi’s of moslimfundamentalisten zijn, hiermee vrij spel hebben om zich actief te roeren in onze maatschappij. Ze kunnen partijen faciliteren en daarmee strijden voor bepaalde onderwerpen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor lobbyisten, met een economisch belang, die niet per se rekening houden met de welvaart, gezondheid en alle gevoelens van de mensen in een land.

Maar het ergste is natuurlijk dat bijvoorbeeld een PVV allerlei donaties uit het buitenland kan accepteren die het mogelijk maken haatcampagnes te voeren. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ideologie, maar als je niet je eigen mening verkondigt, maar dat van een ander, omwille van wereldheerschappij, or whatsoever, begint het enge en onacceptabele trekjes te krijgen.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor jihadisten die in Nederland een politieke partij zouden willen subsidiëren. Door het voorstel van DENK weg te stemmen, maken partijen als het CDA, de VVD en de PVV dit in theorie mogelijk. Het is onbegrijpelijk. Halbe Zijlstra legt de keuze van zijn partij als volgt uit: ‘Een Nederlands staatsburger met een Nederlands paspoort die in Turkije woont, moet ook een Nederlandse partij kunnen financieren. Nederlandse staatsburgers zijn Nederlandse staatsburgers, of ze nou in Turkije wonen of waar dan ook.’

Als dit werkelijk het enige obstakel was, dan had de partij een specifieke uitzondering in het wetsvoorstel kunnen opnemen. Dat is niet gebeurd. Een misser.

Ik ben geen fan van DENK, maar in de toekomst mag niemand hen verwijten dat ze handlangers van Recep Tayyip Erdogan zouden zijn. De beweging heeft bewezen dat ze niet afhankelijk is van externe geldstromen. Ze kunnen hun onsympathieke boodschap prima ventileren zonder donaties van fanatieke Turken die 3000 kilometer verderop wonen en niets met Nederland hebben.

De vraag is of hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Geert Wilders. We weten niet van wie hij geld ontvangt en of hij in dienst van andere personen en organisaties opereert. Het is niet uitgesloten dat hij slechts een marionet is. Een loopjongen van anderen. Maar dit is allemaal speculeren, iets wat niet had gehoeven als de Tweede Kamer buitenlandse financiering van Nederlandse politieke partijen had verboden.